กรมการขนส่งทางบกสั่ง Uber ห้ามนำรถป้ายดำออกให้บริการแท็กซี่ ปรับสูงสุดคันละ 2,000 บาท

เมื่อวานนนี้กรมการขนส่งทางบกเชิญ 3 แท็กซี่เอกชนหารือผู้แทนจากบริษัท Easy Taxi  (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้แทนจากบริษัท GrabTaxi  (ประเทศไทย) จำกัด และจากบริษัท Uber (ประเทศไทย) จำกัดพร้อมทั้งชี้แจงกฎระเบียบ กฎหมาย รวมถึงข้อห้ามในการประกอบธุรกิจให้บริการรถแท็กซี่ และรับฟังรูปแบบการให้บริการของกลุ่มเอกชนเหล่านี้

US-IT-TELECOM-TRANSPORT-TAXI

โดยใน 2 บริษัทแรก Easy Taxi และ GrabTaxi นั้น ได้ใช้รถป้ายเหลืองและป้ายเขียวให้บริการอยู่แล้ว โดยในส่วนของป้ายเหลืองนั้นถือว่าปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย แต่ในส่วนของป้ายเขียวนั้น ได้กำชับให้กลับไปปรับเปลี่ยนให้ถูกกฎระเบียบอีกครั้ง โดยรถป้ายเขียวนั้น จะต้องรับส่งตามเส้นทางเท่านั้น เช่น จากสนามบินถึงโรงแรม หรือจากโรงแรมไปท่องเที่ยวทัศนาจรในแหล่งท่องเที่ยว

ส่วน Uber นั้น พบว่า มีการใช้รถป้ายดำ และรถป้ายเขียว ซึ่งถือว่า ในส่วนของรถป้ายดำนั้น ผิดกฎหมาย และได้ห้ามไม่ให้นำออกมาให้บริการอีกแล้ว เพราะถือว่าเป็นการใช้รถผิดประเภท แต่หากบริษัทแม่ ยังไม่หยุดให้บริการกรมการขนส่งทางบกจะลงโทษ โดยปรับสูงสุดไม่เกินคันละ 2,000 บาทต่อครั้ง พร้อมเตรียมหารือกับอัยการสูงสุดเพื่อหาช่องทางกฎหมายอื่นเข้ามาดูแลเพิ่มเติมหากยังไม่หยุดให้บริการตามที่กรมการขนส่งทางบกสั่งการ

ที่มา – dailynews

Leave a Reply