กสทช.สั่งค่ายมือถือห้ามใช้คำว่า Unlimited โฆษณาแพคเก็จโมบายอินเทอร์เน็ต กันผู้บริโภคเข้าใจผิด

กสทช.ได้เชิญผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่หารือเกี่ยวกับการคิดค่าบริการอินเทอร์เน็ตแบบไม่ปัดเศษเพื่อเป็นการหาแนวทางในการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีตัวแทนจาก AIS,dtac ,Truemove H, TOT และ CAT เข้าร่วมหารือ พร้อมได้แจ้งให้ผู้ให้บริการทุกรายยกเลิกการใช้คำว่า Unlimited ในการโฆษณาแพคเก็จโมบายดาต้าในทุกแพ็คเกจ เพื่อป้องกันความสับสนของผู้บริโภคที่มักจะเข้าใจว่า สามารถใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนด้วยสปีดความเร็วเท่าเดิม ทั้งที่ผู้ให้บริการทุกรายจะมีการกำหนดเงื่อนไขการใช้งานด้วยความเร็วในระดับต่างๆ “Fair Usage Policy (FUP)” โดยจะมีการปรับลดสปีดโมบายอินเทอร์เน็ตลงเมื่อลูกค้าใช้งานครบตามปริมาณที่กำหนด

ddsevevcs

หลังจากที่มีผู้บริโภคร้องเรียนเรื่องความเร็วของบริการอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือมีความเร็วไม่คงที่ แม้จะใช้งานแพ็คเกจที่เขียนว่า “Unlimited” หรือไม่จำกัด เนื่องจากเมื่อใช้ไประยะหนึ่ง ความเร็วอินเทอร์เน็ตจะลดลงอย่างมาก ดังนั้นจึงสั่งให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือทุกรายตัดคำนี้ทิ้งออกจากแพ็คเกจโทรศัพท์มือถือ และให้ใช้คำว่า “ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง” หรือคำอื่นๆ แทน

สำหรับบางคนที่เข้าใจก็ไม่เรียกร้อง แต่มีหลายคนที่ยังสับสนในคำว่า Unlimited แม้โอเปอเรเตอร์ทุกรายลงรายละเอียดว่ามีการจำกัดความเร็วการใช้ข้อมูล หรือ FUP อยู่ก็ตาม ดังนั้นเพื่อลดความสับสนของทุกคน จึงต้องการให้โอเปอเรเตอร์ทุกรายตัดคำนี้ออกไป

ทั้งนี้การใช้งานโมบายอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันแพ็คเกจ Unlimited จะจำกัดการใช้งานข้อมูลเช่น ในแพ็คเกจระบุว่าใช้งานอินเทอร์เน็ตได้จำนวน 3 GB ในความเร็วสูงสุดที่ 42 Mbps แต่หากเกินกว่านั้นจะถูกปรับความเร็วเหลือ 128 – 256 Kbps (1 Mbps = 1,024 Kbps)

การคิดค่าบริการโมบายอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันที่มีแพคเก็จให้ลูกค้าเลือกใช้งานได้ 2 แบบ คือ คิดตามปริมาณข้อมูลที่ใช้ กับการคิดตามเวลาที่ใช้ หากลูกค้าเลือกใช้แพคเก็จที่คิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูลที่ใช้ ผู้ให้บริการจะคำนวณตาม “กิโลไบต์ (KB)” ที่ใช้งาน ไม่มีการคิดโดยปัดเศษเป็นเมกกะไบต์(MB) อยู่แล้ว โดย 1,024 KB = 1 MB ส่วนแพคเก็จที่คิดตามเวลาที่ใช้ ก็คำนวณค่าบริการตาม “วินาที” ที่ใช้งานอยู่แล้วไม่ได้คิดเป็นนาที

ซึ่งผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือทุกรายคิดค่าบริการดาต้าตามการใช้งานจริงอยู่ตลอด ผ่านการคิดค่าบริการเฉลี่ยไม่เกิน 28 สต./MB และหน่วยต่ำสุดในการคำนวนคือ กิโลไบต์ (KB) กับวินาที หากเลือกแพ็คเกจที่คิดเป็นนาที

ที่มา – prachachat

Leave a Reply