กสทช. เตรียมส่ง iPhone 5 ระเบิดในประเทศไทย ไปตรวจสอบที่อเมริกา

iphone5 logoนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า ตามที่มีข่าวผ่านสื่อมวลชนว่า ไอโฟน 5 ระเบิดหลังจากที่เจ้าของเครื่องกำลังโทรออกไม่ถึง 30 วินาที นั้น
นายฐากร กล่าวว่า ก่อนหน้านี้สำนักงาน กสทช. ได้มีหนังสือไปถึงบริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทนำเข้า) ให้ส่งโทรศัพท์เครื่องที่ระเบิดมาให้สำนักงานฯ ตรวจสอบซึ่งบริษัทฯ ก็ได้ส่งเครื่องมา แต่เมื่อสำนักงาน กสทช. นำเครื่องมาตรวจสอบพบว่า เครื่องต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะในการเปิดเครื่อง ประกอบกับทางบริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีหนังสือลงวันที่ 22 มีนาคม 2556 เรื่อง ขอให้ส่งเครื่องโทรคมนาคมตรวจสอบ มาถึงสำนักงานฯ เพื่อขอนำโทรศัพท์มือถือ iPhone 5 เครื่องที่มีปัญหาให้ทางบริษัทเพื่อทางบริษัทจะได้ส่งเครื่องไปตรวจสอบที่ บริษัท Exponent ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งบริษัท Exponent ดังกล่าวเป็นที่ปรึกษาอิสระที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคในการตรวจสอบ โทรศัพท์มือถือและมีห้องทดลองที่ทันสมัยได้มาตรฐาน และเมื่อบริษัทที่ปรึกษาอิสระดำเนินการตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว บริษัทฯ จะนำส่งรายงานผลการตรวจสอบแก่สำนักงาน กสทช. โดยเร็ว

 

 

นายฐากร ให้รายละเอียดว่า กรณีนี้ บริษัท บริษัท ไวร์เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย จำกัด หรือ WDS ซึ่งเป็นผู้สั่งโทรศัพท์จากบริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทผู้นำเข้า) มาจำหน่าย นั้นมีสัญญาตกลงว่ากรณีที่เครื่องโทรศัพท์มีปัญหาทาง WDS จะต้องส่งเครื่องให้ทางบริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด จากนั้นทางบริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัดจะส่งโทรศัพท์เครื่องที่มีปัญหาไปตรวจสอบ ณ แล็ปกลางที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับกัน โดยการที่ส่งไปตรวจสอบยัง แล็ปกลางก็เพื่อไม่ให้เกิดอคติ (Bias) ในการตรวจสอบ

เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า เมื่อบริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) ส่งโทรศัพท์เครื่องที่มีปัญหา พร้อมผลการตรวจสอบของบริษัท Exponent มายังสำนักงาน กสทช. ก็จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบของสำนักงาน กสทช. ซึ่งผลการตรวจสอบของสำนักงานฯ จะสอดคล้องกับผลการตรวจสอบของบริษัท Exponent หรือไม่นั้นทางสำนักงานฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
เรื่องนี้ทางสำนักงาน ฯ พยายามเร่งดำเนินการเพื่อให้ได้ข้อสรุปถึงสาเหตุของการระเบิด และทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องมีการเยียวยาผู้บริโภคที่ประสบเหตุโดยสำนักงาน กสทช. จะเป็นคนกลางในการเจรจากับ WDS และบริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด กับผู้บริโภคเจ้าของโทรศัพท์เครื่องที่มีปัญหา ซึ่งหากตกลงกันได้ขั้นตอนต่างๆ ก็จะยุติ หากตกลงกันไม่ได้ก็จะเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องต่อไป สำนักงาน กสทช. ถือเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากปัจจุบันมีผู้บริโภคใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ยี่ห้อดังกล่าวเป็นจำนวนมาก และปัญหานี้ถือเป็นเรื่องอันตรายที่เกี่ยวกับผู้บริโภคโดยตรง สำนักงานฯ ขอเรียนว่า หากเกิดกรณีเช่นนี้ขึ้นอีกขอให้เจ้าของเครื่องแจ้งปัญหามาที่ Call Center 1200 ของสำนักงาน กสทช. พร้อมทั้งส่งเครื่องพร้อมอุปกรณ์มาให้ตรวจสอบ หรือหากเจ้าของเครื่องได้แจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ก็ขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจส่งเครื่องมายังสำนักงาน กสทช. เพื่อตรวจสอบ และสำนักงาน กสทช. จะได้ดำเนินการกับปัญหาดังกล่าวตามอำนาจหน้าที่ตามบทบัญญัติของกฎหมายที่ให้ อำนาจสำนักงาน กสทช. ดำเนินการ