กูเกิลเปิดหน้าเว็บ Android Device Manager แล้ว

Google Play

หลังจากกูเกิลเปิดตัว Android Device Manager บริการสั่งค้นหา ส่งเสียงเรียก และลบข้อมูลในมือถือจากระยะไกล และอัพเดต Google Play Service เพื่อให้รองรับบริการดังกล่าว ล่าสุดเว็บไซต์ The Verge รายงานว่า กูเกิลได้เปิดหน้าเว็บ Android Device Manager แล้ว (ชื่อบริการเป็นภาษาไทยคือ โปรแกรมจัดการอุปกรณ์ Android) ใครอยากใช้งานให้เข้าไปที่นี่

จากการทดลองใช้ทั้งขณะเชื่อมต่อไวไฟและเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายมือถือพบ ว่า ความแม่นยำในการค้นหาตำแหน่ง (ตามที่ระบุในหน้าเว็บ) นั้นประมาณ 17-25 เมตร เมื่อสลับรูปแบบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตระหว่างไวไฟและเครือข่ายมือถือพบ ว่ามีบางครั้งที่ระบบค้นหาตำแหน่งใหม่ให้อัตโนมัติ และบางครั้งเมื่อสลับการเชื่อมต่อไปแล้วกระทั่งกดปุ่มค้นหาอุปกรณ์เองแล้วก็ กลับหาตำแหน่งไม่พบ ต้องกดปุ่มค้นหาอุปกรณ์หลายครั้งถึงจะเจอตำแหน่ง

ในหน้าเว็บการสนับสนุนการใช้งานของกูเกิลระบุว่า กรณีอุปกรณ์ออฟไลน์หรือปิดอยู่ Android Device Manager จะไม่สามารถทำให้ส่งเสียงหรือลบอุปกรณ์จนกว่าจะเปิดการเชื่อมต่ออิน เทอร์เน็ต (ผ่านเครือข่ายมือถือหรือผ่านไวไฟ) แต่ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม Erase Device (ชื่อปุ่มภาษาไทยคือ ล้างข้อมูลอุปกรณ์) ล่วงหน้าได้ โดยข้อมูลในอุปกรณ์จะถูกลบเมื่อเครื่องกลับมาออนไลน์ นอกจากนั้นหากอุปกรณ์ปิดอยู่บริการนี้ก็จะไม่ทำงานเช่นกัน

ป.ล. เมื่อวานผมเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายมือถืออยู่พอดี อัพเดตนี้มาแบบไม่แจ้งให้ผู้ใช้ทราบเลย

ที่มา:Blognone The Verge, Google ความช่วยเหลือ

Leave a Reply