คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟนมากที่สุด นิยมใช้ LINE มากกว่า FaceBook

นิด้าโพลเผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตจากประชาชนทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 6 – 8 กรกฎาคม 2558 จำนวน 1,749 หน่วยตัวอย่าง พบว่าประชาชนส่วนใหญ่กว่า 59.18% ใช้อินเทอร์เน็ตและ 40.82% ไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ต ซึ่งกว่า 77.30% ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟนมากที่สุด รองลงมา 18.45% ใช้อินเทอร์เน็ตทางคอมพิวเตอร์ PC และ โน้ตบุ๊ค และ 4.25% ใช้อินเทอร์เน็ตทางแท็บเล็ต

LINE-flashfly

ทางด้านสถานที่ใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุดกว่า 57.20% ใช้อินเทอร์เน็ตที่พักอาศัย ตามาด้วย 28.79% ใช้ที่ทำงาน 13.14% ใช้ตามที่สาธารณะเช่น ร้านกาแฟ,ห้างสรรพสินค้า,สวนสาธารณะ,รถโดยสารสาธารณะ 0.58% ใช้อินเทอร์เน็ตที่สถานศึกษา และ 0.29% ใช้ที่ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่

วัตถุประสงค์ในการใช้อินเทอร์เน็ตพบว่าส่วนใหญ่ 53.82% ใช้เพื่อติดต่อสื่อสารกับคนในครอบครัวและเพื่อน 47.05% ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูล 46.38% ใช้เพื่อความบันเทิง 42.90% ใช้เพื่อติดตามข่าวสาร 39.81% ใช้เพื่อติดต่อสื่อสารเรื่องงาน 2.13% ใช้เพื่อขายของ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ และ 0.58% ใช้ทำธุรกรรมทางการเงิน ,จ่ายบิลค่าน้ำ ,ค่าไฟ, โอนเงิน

สำหรับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ของประชาชนมีดังต่อไปนี้

  • LINE จำนวน 83.29%
  • Facebook จำนวน 78.55%
  • E-Mail จำนวน 21.35%
  • Google+ จำนวน 19.71%
  • Youtube จำนวน 16.43%
  • Instagram จำนวน 13.04%
  • Twitter จำนวน 7.05%
  • WeChat จำนวน 2.22%
  • อื่นๆ (Pantip,Skype, Kakao talk, Yahoo messenger) จำนวน 1.16%
  • ไม่ได้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ จำนวน 2.80%

ที่มา – prachachat