ครั้งแรกในประเทศไทย!! กับสติกเกอร์ LINE ภาพฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพฯในชุด แชทได้บุญ แชร์ได้กุศล

สมเด็จพระเทพรัตนฯสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานให้สภากาชาดไทยร่วมกับบริษัท LINE ประเทศไทยเผยแพร่ภาพภาพฝีพระหัตถ์ในลักษณะสติกเกอร์เพื่อให้ประชาชนทั่วไปดาวน์โหลดในสังคมออนไลน์ และเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการจัดทำสติกเกอร์ด้วยภาพฝีพระหัตถ์

Screen Shot 2557-12-03 at 9.42.18 PM

ทั้งนี้รายได้ซึ่งบริษัท LINE ร่วมสนับสนุนโดยมิหักค่าใช้จ่ายจะสนับสนุนให้กับโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 150 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา โดยสติกเกอร์ในชุดมีทั้งหมด 16 ภาพ ในลายเส้นลักษณะการ์ตูนที่มีทั้งความน่ารักและพระอารมณ์ขัน ที่ช่วยเพิ่มสีสันและความสุขสำหรับผู้ดาวน์โหลดส่งให้กันถึงสองทางคือได้ความสุขในการสือสารและความอิ่มใจที่ได้สนับสนุนทำบุญช่วยกาชาดเป็นการ แชทได้บุญ แชร์ได้กุศล(Chat&Charity) อย่างแท้จริง ผู้สนใจร่วมทำบุญผ่านทาง iPhone และ Android ได้ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2557 จนถึงวันที่ 3 มีนาคม 2558 ในราคา 50 Coin หรือประมาณ 30 บาทไทย

ที่มา – @iwhale

Leave a Reply