จำกัดเงื่อนไขแล้วFacebook จำกัด Graph Search สำหรับบัญชีผู้ใช้อายุ 13-17 ปี

facebook-appFacebook ได้ทำการเปิดตัวระบบค้นหา Open Graph ที่ผ่านมานั้นก็เกิดปัญหาที่คาดไว้คือ มีการนำระบบค้นหานี้ไปหาบุคคลเพศตรงข้ามที่น่าสนใจเช่น ค้นหาผู้หญิงอายุ x ปี เรียนอยู่ที่โรงเรียน yซึ่งอาจละเมิดสิทธิส่วนบุคคลได้ Facebook ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจได้ทำการแก้ไขการปรับเงี่อนไขของการใช้งานคุ้มครองผู้เยาวน์อายุระหว่าง13-17 ปีมากขึ้น โดยผู้ใช้ทีมีอายุดังกล่าวสามารถแชร์ให้ได้เฉพาะ Friend หรือ Friends of Friends มองเห็นเท่านั้นไม่สามารถแชร์แบบ Public ได้ และการค้นหาด้วย Graph Search ในกรณีที่เจาะจงอายุหรือที่อยู่ ก็จะโชว์เฉพาะระหว่าง Friends หรือ Friends of Friends เช่นกันFacebook ยังแนะนำให้ผู้ใช้ทุกคนตรวจสอบข้อมูลในหน้า About Me อย่างละเอียด เพื่อดูว่าข้อมูลเหล่านี้เราเปิดให้ใครเห็นได้บ้าง และหน้า Activity Log สำหรับตรวจสอบข้อมูลการโพสต์หรือการแท็กภาพ

ที่มา – Facebook Safety