ดาวน์โหลด Line สติกเกอร์ลายฟรีจาก 3 ประเทศ

lineLine Sticker มีให้ออกมาให้โหลดใหม่ ด้วยกัน 5 Line จากทั้งหมด 3 ประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ.. ลายที่ 1- 2 นั้นจากประเทศไทยนะครับ ต้อง Add friends ก่อนถึงโหลดได้ ลายที่ 3-4 ของประเทศญี่ปุ่นสามารถส่งเป็น gift ได้ ลายที่ 5 ของประเทศเวียดนาม รหัสประเทศ VN ดาวน์โหลดและส่ง gift ได้เช่นกัน ดูตัวอย่างได้ดังนี้

 

Leave a Reply