ธนชาตประกันภัย แจ้งเตือนลูกค้าระวังเว็บไซต์ปลอม

ธนชาตประกันภัย เตือนลูกค้าประชาชนโปรดระวังเว็บไซต์ปลอมจากมิจฉาชีพ ในการซื้อขายกรมธรรม์ออนไลน์ ย้ำควรตรวจสอบและสังเกตชื่อเว็บไซต์ว่าเป็นของบริษัทฯจริง (www.thanachartinsurance.co.th) ก่อนทำรายการธุรกรรมซื้อขายกรมธรรม์ทุกครั้ง

Print
นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ขณะนี้ บริษัทฯ ได้ตรวจสอบพบว่า มีกลุ่มมิจฉาชีพได้จัดทำเว็บไซต์ปลอมในชื่อwww.thanachart-insurance.com ซึ่งเว็บไซต์ปลอมดังกล่าว จะมี URL คล้ายคลึงกับ URL ของบริษัทฯเป็นอย่างมาก หากลูกค้าไม่สังเกตหรือตรวจสอบให้ดีอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับลูกค้าในการเข้าถึงข้อมูล การจัดทำธุรกรรมซื้อขายกรมธรรม์ออนไลน์ต่างๆ
ทางบริษัทฯ จึงขอชี้แจงให้ทราบว่า บริษัทฯ มีเว็บไซต์สำหรับการทำธุรกรรมออนไลน์เพียงเว็บไซต์เดียวเท่านั้น คือ www.thanachartinsurance.co.th หากมีข้อสงสัยต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ ธนาคารธนชาต โทร. 1770

Leave a Reply