นักธุรกิจจีนหัวใสจดสิทธิบัตรบริการส่งจดหมายตามพิกัดภูมิศาสตร์ สู่การปฏิวัติบริการขนส่งแบบเร่งด่วน

ธุรกิจขนส่งแบบเร่งด่วนเติบโตอย่างรวดเร็วไปพร้อมๆกับอีคอมเมิร์ซที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งในช่วงระยะเวลาดังกล่าวการกรอกข้อมูล อาทิ ที่อยู่ และรหัสไปรษณีย์ยังเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับการส่งจดหมายอยู่ แต่ด้วย METHOD AND DEVICE FOR DETERMINING MAIL PATH INFORMATION ซึ่งเป็นสิทธิบัตรระบบ PCT (หมายเลขคำขอ: PCT/CN2013/074342) ที่ยื่นโดยคุณฮง หยง (Hong Yong) จากประเทศจีน อาจทำให้การส่งจดหมายแบบเดิมล้าสมัยไปแล้ว และเปิดทางให้อุตสาหกรรมขนส่งแบบด่วนมีความปราดเปรื่องมากขึ้น

iphone-in-use-by-guy

วิธีการเช่นนี้เปิดทางให้ผู้ส่งและผู้รับจดหมายสามารถตรวจสอบละติจูดและลองติจูดของตนเองได้จากมือถือ และบันทึกละติจูด ลองติจูด และเบอร์โทรศัพท์มือถือลงในระบบคอมพิวเตอร์ โดยที่บริษัทผู้ให้บริการด้านไปรษณีย์อาจให้บริการรับส่งพัสดุตามการแจ้งของระบบ ในขณะที่ระบบสามารถหาแนวทางและลำดับขั้นตอนการส่งที่ดีที่สุดด้วยการพิจารณาและประเมินละติจูดและลองติจูดของลูกค้า ส่งผลให้บริษัทผู้ให้บริการด้านไปรษณีย์ไม่ต้องจดจำที่ตั้งของถนนหนทางและอาคารจำนวนมากมายอีกต่อไป ซึ่งถือเป็นวิธีการส่งจดหมายที่ด้อยประสิทธิภาพกว่า ดังนั้น ผู้ส่ง ผู้รับ และบุรุษไปรษณีย์จึงสามารถพึ่งพาแอปมือถือเพื่อแบ่งเบาภาระงานได้ ด้วยเหตุนี้ ไม่ว่าใครก็ตามก็สามารถส่งจดหมาย รายงาน และตรวจสอบจุดหมายปลายทางสำหรับการส่งจดหมายได้อย่างง่ายดายเพียงกดแป้นพิมพ์บนมือถือเท่านั้น

โดยผู้ที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยีปฏิวัติวงการนี้ จะเป็นใครไปไม่ได้นอกเสียจากบริษัทขนส่งแบบเร่งด่วน เพราะเป้าหมายหลักของของเทคโนโลยีนี้คือการแก้ปัญหาที่เทคโนโลยีการคัดจดหมายอัตโนมัติแบบเดิมซึ่งใช้ที่อยู่หรือรหัสไปรษณีย์ ไม่สามารถแก้ไขได้อย่างสมบูรณ์ ทันทีที่ข้อมูลละติจูดและลองติจูดของผู้ส่งและผู้รับได้รับการบันทึกทางออนไลน์แล้ว ระบบจะสามารถกำหนดเส้นทางการส่งจดหมายจากบริษัทผู้ให้บริการด้านไปรษณีย์เพื่อจัดส่งจดหมาย โดยอาศัยข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่บริการและระดับการคัดจดหมายของบริษัทผู้ให้บริการไปรษณีย์แต่ละรายที่ได้มีการตั้งค่าล่วงหน้าบนแผนที่อิเล็กทรอนิกในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทขนส่งแบบเร่งด่วนเรียบร้อยแล้ว

ระบบการคัดจดหมายที่ใช้เครื่องจักรโดยสมบูรณ์นั้นเป็นจริงได้ด้วยการสแกนบาร์โค้ดเฉพาะของจดหมาย ณ จุดคัดจดหมายตลอดเส้นทางการส่งจดหมาย ดังนั้น เมื่อเทียบกับระบบคัดจดหมายอัตโนมัติรูปแบบเดิมแล้ว วิธีการใหม่จะสามารถประหยัดต้นทุนด้านแรงงานมนุษย์ได้อย่างมากในแต่ละปี ซึ่งมีการคัดจัดหมายหลายพันล้านฉบับทั่วโลก ขณะที่แพลตฟอร์มซึ่งผนวกรวมทางเทคโนโลยีจากพันธมิตรภายนอกนั้น ทำให้ผู้ส่งและผู้รับจดหมายสามารถเลือกบริษัทผู้ให้บริการจัดส่งไปรษณีย์ ขณะเดียวกันก็ช่วยให้บริษัทขนส่งแบบเร่งด่วนสามารถวางแผนและแบ่งปันแนวทางในการขนส่งจดหมายภายหลังจากที่ได้มีการคำนวณเส้นทางแล้ว

Leave a Reply