นักวิเคราะห์ประเมิน Windows Phone-BB10 ได้รับความนิยมมากขึ้นในปีนี้

Windows Phone 8บริษัท ABI Research ออกรายงานประเมินสภาพการณ์สมาร์ทโฟนในปี 2013 ดังนี้

  • ยอดผู้ใช้รวม (ไม่ใช่ยอดขาย) ของสมาร์ทโฟนปี 2013 จะอยู่ที่ 1.4 พันล้านราย แบ่งเป็น Android 57% และ iOS 21%
  • ยอดผู้ใช้แท็บเล็ตรวมปี 2013 อยู่ที่ 268 ล้านราย แบ่งเป็น iOS 62% และ Android 28%
  • สมาร์ทโฟนมีอัตราการเติบโต 44% เทียบกับปี 2012 ส่วนแท็บเล็ตจะโต 125%
  • สิ้นปี 2012 ผู้ใช้ Windows Phone ทั้งหมดจะเพิ่มเป็น 45 ล้านราย และผู้ใช้ BB10 จะอยู่ที่ 20 ล้านราย ส่วนแท็บเล็ตสาย Windows 8 ผู้ใช้ 5.5 ล้านราย
  • การเติบโตของ Windows Phone และ BB10 จะทำให้นักพัฒนาเริ่มหันมาสนใจสองแพลตฟอร์มนี้มากขึ้น ช่วยให้สองรายนี้ยังอยู่ในเกมและสามารถแข่งขันได้ต่อไป

ที่มา – ABI Research via IntoMobile

2 thoughts on “นักวิเคราะห์ประเมิน Windows Phone-BB10 ได้รับความนิยมมากขึ้นในปีนี้

Leave a Reply