นักศึกษา ป.เอก MIT ประดิษฐ์เครื่องช็อตไฟฟ้าดัดนิสัยติด Facebook

Facebook

ในมุมมองของคนทั่วไป เว็บไซต์ Social Network เช่น Facebook, Twitter ฯลฯ สร้างขึ้นมาเพื่อให้มนุษย์สร้างสังคมบนโลกอินเตอร์เน็ตได้อย่างกว้างขวางและ สะดวกสบาย แต่พักหลังๆ งานวิจัยหลายชิ้นก็เผยผลการศึกษาที่ระบุถึงผลกระทบในแง่ลบของเว็บไซต์เหล่า นี้ เช่น คนใช้ Facebook กับอาการหลงตัวเองมีความสัมพันธ์กัน, หรือ คนใช้ Facebook มากๆ มีความสุขและความพึงพอใจในชีวิตน้อย เป็นต้น

อย่างไรก็ตามโลกยังไม่สิ้นหวัง… เมื่อนักศึกษาระดับปริญญาเอกสองคนจากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) ได้แก่ Robert Morris และ Dan McDuff สำนึกตะหนักเห็นถึงภัยร้ายของการเสพย์ติด Facebook และคิดหนทางประดิษฐ์เครื่องมือแก้ไข คืนคนดีสู่สังคมจริง

สิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาทั้งสองคือ “Pavlov Poke” ซึ่งหน้าที่ของเครื่องนี้ก็ไม่ซับซ้อนอะไร หลังจากที่เราติดตั้งเสร็จ มันจะคอยตรวจดูว่าเราเข้าเว็บไซต์ Social Network ทั้งหลายเกินค่าเวลาที่กำหนดไว้หรือยัง ถ้าเกินเวลา เครื่องก็จะปล่อยกระแสไฟฟ้ามาช็อตข้อมือเราเป็นการเตือนให้เราฝังใจ ต่อไปจะได้ไม่อยากเข้าเว็บเหล่านั้นๆ อีก เหมือนกับการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิก (Classical conditioning) อย่างที่ Ivan Pavlov ทดลองกับหมาเนย?ของเขานั่นเอง

กระแสไฟฟ้าที่ Pavlov Poke ปล่อยออกมาไม่ได้มีอันตรายอะไร แค่เอาให้รู้สึกเจ็บๆ

นอกจากเครื่องช็อตแล้ว Robert Morris และ Dan McDuff ก็ยังทำ Pavlov Poke Phone Edition อีกด้วย หลักการทำงานโดยรวมก็เหมือนกัน เพียงแต่แทนที่จะปล่อยไฟฟ้าออกมาช็อตลงทัณฑ์ เครื่อง Pavlov Poke จะต่อสายโทรศัพท์ไป Mechanical Turk (เว็บตลาดแรงงานแบบของ Amazon) ให้คนแปลกหน้าด่าเราตามสคริปต์ที่เตรียมไว้ เป็นการลงโทษให้เจ็บใจแต่ไม่เจ็บตัว

Robert Morris บอกว่า “แม้โครงการนี้จะสร้างขึ้นเพื่อเป็นเรื่องตลกเอาฮา แต่เราก็เชื่อว่าประเด็นเรื่องรูปแบบปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ในเทคโนโลยีสื่อ สารสมควรถูกยกนำมาถกเถียงกันอย่างจริงจังได้แล้ว”

เว็บไซต์โครงการ Pavlo Poke อยู่ที่ www.robertrmorris.org/pavlovpoke

ที่มา – Blognone TechCrunch

Leave a Reply