ผลการทดสอบชี้ หน้าจอสัมผัสของ iPhone 5s และ 5c แม่นยำน้อยกว่า Galaxy S III

Apple

จากการทดสอบด้วยเครื่อง OptoFidelity ซึ่งมีการใช้นิ้วมือหุ่นยนต์จิ้มลงไปบนหน้าจอสัมผัสในตำแหน่งที่เฉพาะเจาะจง แล้วนำมาเปรียบเทียบกับรายงานที่ได้จากอุปกรณ์นั้นๆ ในระยะความแม่นยำหนึ่งมิลลิเมตร ผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบครั้งนี้ ทำให้เราทราบถึงความแม่นยำของหน้าจอว่ามากน้อยแค่ไหน

โดยในหน้าจอของ iPhone 5s และ 5c นั้น ความถูกต้องมีอยู่เพียงแค่ทางด้านล่างซ้ายเท่านั้น ในขณะที่ Galaxy S III นั้นทำได้ดีทุกส่วนของหน้าจอ ยกเว้นแต่บริเวณขอบมากๆ เมื่อเปรียบเทียบกับความแม่นยำของแป้นพิมพ์ก็ให้คำตอบเช่นเดียวกัน ในแป้นพิมพ์แบบ QWERTY ของ iPhone นั้น แถวบนสุดตัวที่กดได้ยากคือ Q, O และ P ส่วน Galaxy S3 นั้น สามารถพิมพ์ได้อย่างแม่นยำทุกตัว มีเพียงบริเวณขอบมากๆ เท่านั้นที่ไม่แม่นยำ ชมภาพประกอบได้หลังข่าวครับ

ที่มา:Blognone  GSMArena

สีเขียวหมายถึงแม่นยำในระยะหนึ่งมิลลิเมตร สีแดงหมายถึงคาดเคลื่อนมากกว่าหนึ่งมิลลิเมตร

ความแม่นยำของหน้าจอของ 5s, 5c และ S III

แป้นพิมพ์ของ iPhone

แป้นพิมพ์ของ iPhone

แป้นพิมพ์ของ Galaxy S III

แป้นพิมพ์ของ Galaxy S III

เครื่อง OptoFidelity ที่ใช้ทดสอบ

เครื่อง OptoFidelity ที่ใช้ทดสอบ

Leave a Reply