ผลประกอบการปี 2555 ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือไทย ยังคงเติบโต

ais-new-logoสามผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือในไทยได้รายงานผลประกอบการประจำปี 2555 กันครบแล้วในปีที่ผ่านมานั้นทิศทางอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง ทั้งการใช้งานข้อมูลที่สูงมากขึ้น สมาร์ทโฟนที่มีราคาลดลง และการประมูล 3G โดยผลสรุปการดำเนินงานของทั้งสามค่ายมือถือเป็นดังนี้ครับ

เอไอเอส

เอไอเอสมีรายได้รวม 141,568 ล้านบาทในปี 2555 เพิ่มขึ้นถึง 12% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า มีกำไรสุทธิ 34,883 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 57% ซึ่งมีปัจจัยหลักจากค่าตัดจำหน่ายโครงข่ายและต้นทุนการเงินที่ลดลง รวมถึงอัตราภาษีนิติบุคคลที่ลดลงเหลือ 23% จากเดิม 30% มีเงินสดรวม 23,531 ล้านบาท

จำนวนผู้ใช้บริการ ณ สิ้นปี 2555 อยู่ที่ 35.7 ล้านเลขหมาย เพิ่มขึ้น 2.3 ล้านเลขหมาย ซึ่งเอไอเอสอธิบายว่ามาจากการที่ผู้ใช้บริการหนึ่งคนมีซิมมากกว่าหนึ่งหมาย เลข เพื่อใช้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เมื่อแยกกลุ่มรายได้ บริการเสียงมีรายได้เพิ่ม 5.4% ส่วนบริการข้อมูลเติบโตถึง 33%

เอไอเอสเผยยุทธศาสตร์การขยายเครือข่าย 3G ว่าจะเร่งขยายโครงข่ายให้ครอบคลุมพื้นที่ 97% ภายใน 3 ปี โดยจะสามารถให้บริการได้ครบ 77 จังหวัดในปีแรก โดยเตรียมงบลงทุนสำหรับ 3 ปีข้างหน้า 7 หมื่นล้านบาท

ส่วนแบ่งผู้ใช้บริการ

ดีแทค

ดีแทคมีรายได้รวม 89,497 ล้านบาทในปี 2555 เพิ่มขึ้น 13% กำไรสุทธิ 11,276 ล้านบาท ลดลง 4.5% เนื่องจากอัตราส่วนแบ่งรายได้ค่าใช้จ่ายด้านเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น อัตรากำไรจากการขายโทรศัพท์ลดลง และภาระดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นจากวงเงินกู้สำหรับการลงทุน 3G

จำนวนผู้ใช้บริการของดีแทคเพิ่มขึ้นมาจากปีก่อน 2.1 ล้านเลขหมาย รวม 25.3 ล้านเลขหมาย ซึ่งมาจากการทำกิจกรรมการตลาดอย่างหนักในไตรมาสที่ 4 ในส่วนของรายได้ตามประเภทนั้น รายได้จากบริการเสียงลดลง 1.7% ส่วนรายได้จากบริการเสริมรวมทั้งอินเทอร์เน็ตนั้นเติบโต 49.2%

ดีแทคระบุว่าบริการ 3G บนความถี่ 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์จะเริ่มให้บริการได้ในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้

รายได้-กำไร

ทรูโมบาย (ทรูมูฟ ทรูมูฟเอช และฮัทช์ CDMA)

กลุ่มทรูโมบายมีรายได้รวมปี 2555 อยู่ที่ 57,337 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38.6% ซึ่งเป็นผลจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของลูกค้าทรูมูฟเอช และการออกแบบแคมเปญในการจำหน่ายอุปกรณ์ร่วมกับแพ็กเกจทรูมูฟเอช โดยเฉพาะการจำหน่าย iPhone 5 ในไตรมาสที่ 4 ซึ่งทำให้มีรายได้จากส่วนนี้ถึง 5.7 พันล้านบาท อย่างไรก็ตามส่วนธุรกิจนี้ยังขาดทุนสุทธิอีก 9,030 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าปีที่แล้ว โดยมีสาเหตุจากค่าใช้จ่ายในการลงทุนและการดำเนินงานที่สูง

อย่างไรก็ตามทรูมูฟเอชนั้นมีลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นถึง 2.4 ล้านเลขหมาย ทำให้มีผู้ใช้งานรวม 2.9 ล้านเลขหมาย โดยที่เหลือเป็นลูกค้าทรูมูฟระบบเดิม 18 ล้านเลขหมาย และฮัทช์ CDMA 46,400 เลขหมาย โดยส่วนของรายได้นั้นมีการเติบโตในกลุ่มบริการอินเทอร์เน็ตถึง 70%

สำหรับปี 2556 ซึ่งทรูโมบายก็ได้ประมูลใบอนุญาตใช้คลื่น 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์เช่นกันนั้น บริษัทจะนำมาเสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจโมบายอินเทอร์เน็ต โดยรวมเอาจุดแข็งของบริการบนคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ และบริการบนคลื่นความถี่ 850 เมกะเฮิร์ตซ์ ซึ่งเป็นของ กสท โทรคมนาคม เข้าไว้ด้วยกัน

ที่มา: เอไอเอส, ดีแทค และทรู

One thought on “ผลประกอบการปี 2555 ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือไทย ยังคงเติบโต

Leave a Reply