ผลสำรวจวันเด็กแห่งชาติปี 58 เด็กไทยอยากได้แท็บเล็ตและมือถือมากที่สุด

สวนดุสิตโพลได้สำรวจความคิดเห็นเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ จำนวน 1,275 คน ระหว่างวันที่ 5-9 ม.ค.เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ โดยพบว่าของขวัญที่เด็กๆ อยากได้มากที่สุดคือ แท๊บเล็ต โน้ตบุ๊ก คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ ส่วนของขวัญที่เด็กอยากขอจากพ่อแม่คือ ความรัก ความเข้าใจ ความอบอุ่น ทั้งนี้สิ่งที่เด็ก ๆ ตั้งใจหรืออยากจะทำเมื่อโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ มากที่สุดร้อยละ 96.45 คือประกอบอาชีพที่ใฝ่ฝัน เช่น หมอ พยาบาล ทหาร ตำรวจ ครู โปรแกรมเมอร์ รองลงมาคืออยากเป็นคนดีของสังคม เป็นพลเมืองดี

pic2

ส่วนของขวัญหรือสิ่งที่เด็กๆ อยากขอจากนายกรัฐมนตรี มากที่สุดถึงร้อยละ 91.84 คือ สนับสนุนเรื่องการเรียน กีฬา ทุนการศึกษา ช่วยเหลือเด็กที่อยากเรียน รองลงมาร้อยละ 89.33 ดูแลบ้านเมืองให้สงบสุข น่าอยู่ อย่างไรก็ตามเมื่อถามถึงการเมืองไทย ณ วันนี้ ในมุมมองของเด็ก พบว่าร้อยละ 91.22 มองว่าการเมืองไทยเริ่มดีขึ้น สงบมากขึ้น รองลงมาเห็นว่าวุ่นวาย ปัญหาเยอะ และอันดับ 3 ไม่อยากให้ผู้ใหญ่ทะเลาะกัน อยากให้สามัคคี.

ที่มา – dailynews 

Leave a Reply