ผลสำรวจ ผู้ใหญ่อเมริกันกว่า 58% โทษเกมส่งเสริมความรุนแรงให้แก่วัยรุ่น

ผลสำรวจจาก Harris Poll พบว่าชาวอเมริกันที่มีอายุมากกว่า 18 ปีกว่า 58% เชื่อว่าวีดีโอเกมเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เยาวชนมีพฤติกรรมรุนแรงขึ้น และ 38% ไม่ทราบว่าสหรัฐฯ มีการจัดเรทติ้งความรุนแรงให้กับวีดีโอเกมแล้วโดยคณะกรรมการจัดเรทติ้ง สำหรับวีดีโอเกม หรือ ESRB

นอกจากนี้อีก 33% บอกว่าพวกเขาให้อิสระแก่บุตรในการที่จะเลือกเล่นวีดีโอเกมใด ๆ ก็ได้ ในขณะที่ 47% ไม่เชื่อในระบบจัดเรทติ้งวีดีโอเกม ว่ามันจะกันไม่ให้เด็กที่มีอายุน้อยเข้าถึงวีดีโอเกมที่มีเนื้อหารุนแรงได้ อย่างไรก็ตาม 32% บอกว่าเรทติ้งน่าจะเพียงพอในการแก้ปัญหานี้แล้ว

ประธานของ Harris Poll นาย Mike de Vere ให้ความเห็นกับผลสำรวจนี้ว่า “ชาวอเมริกันยังไม่ได้รับข้อมูลที่เพียงพอ หรือไม่ทราบเกี่ยวกับระบบการจัดเรทติ้งวีดีโอเกม” ในขณะที่อดีตพนักงาน FBI ระดับสูง Mary Ellen O’Toole ได้ยืนยันว่าวีดีโอเกมที่มีเนื้อหารุนแรง ไม่ได้ทำให้ผู้เล่นมีพฤติกรรมรุนแรงขึ้นแต่อย่างใด

Leave a Reply