ผู้ใช้ iPhone 4S อย่าเพิ่งUpdate iOS 6.1คำเตือนจากVodafone UK

apple25-1-2556เกิดปัญหาเสียแล้ว หลังจากที่ Vodafone UK ได้ออกมาเตือนผู้ใช้ iPhone 4S ว่า การ Update iOS 6.1 จะพบปัญหากับการเชื่อมต่อเครือข่าย จากการรายงานของ Vodafone UK ได้มีการระบุว่าผู้ใช้ ที่ทำการ Update iOS 6.1 บางรายอาจจะประสบปัญหาไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน 3G โทรออก-รับสาย โทรศัพท์ไม่ได้และรับส่งข้อความไม่ได้ ทาง Vodafone UK ได้ติดต่อเรื่องนี้ไปยัง Apple แล้ว และได้รับคำตอบว่าอยู่ในระหว่างการตรวจสอบอยู่จึงออกมาเตือนไม่ให้ Update จนกว่า Apple จะประกาศยืนยันการแก้ไขดังกล่าว

ที่มา – Vodafone