ผู้ใช้ TOR เดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้นเท่าตัว, เฉพาะไทยเพิ่มขึ้นเกือบสิบเท่า

Tor

รายงานจำนวนผู้ใช้จากโครงการ TOR ซึ่งสร้างเครือข่ายที่ไม่สามารถตามต้นตอของข้อมูลได้ พบว่าผู้ใช้เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดในเดือนที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นกว่าสองเท่าจากก่อนหน้านี้ที่เฉลี่ยประมาณห้าแสนคนทั่วโลก เพิ่มเป็นกว่า 1,200,000 คน แนวโน้มการใช้งานเพิ่มขึ้นนี้เป็นแนวโน้มที่เหมือนกันหมดทั้งโลก แต่บางประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากกว่าประเทศอื่นๆ อย่างชัดเจน เช่นประเทศไทยนั้นจากเดิมที่มีคนใช้งานประมาณวันละสองพันคน เพิ่มขึ้นสิบเท่าเป็นประมาณสองหมื่นคนในเดือนที่ผ่านมา ยกเว้นประเทศที่ป้องกันการใช้งาน TOR อย่างแน่นหนาเช่นจีน ที่มีการใช้งานเพียงหลักร้อยคนเท่านั้น

ตอนนี้เรายังไม่สามารถบอกเหตุผลของการใช้งานที่เพิ่มขึ้นอย่างมากนี้ได้อย่างแน่ชัดนัก แต่ช่วงเดือนที่ผ่านมาข่าวการดักฟังโดยรัฐบาลสหรัฐฯ (และรัฐบาลไทย) ก็มีอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ รวมถึงการเปิดตัว PirateBrowser ของเว็บ The Pirate Bay ก็เพิ่งเปิดตัวในวันที่ 13 สิงหาคมที่ผ่านมา

ทางด้านโครงการ TOR นั้นรับรู้ความเปลี่ยนแปลงนี้แล้ว และยืนยันว่าความเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้เกิดจากความผิดพลาด แต่จำนวนเครื่องในเครือข่ายนั้นเพิ่มขึ้นสองเท่าตัวจริง แต่ด้วยธรรมชาติของ TOR ทำให้ไม่สามารถยืนยันได้ว่าเครื่องที่เพิ่มขึ้นเหล่านี้เป็น “คนใช้งาน” จริงหรือเป็นเพียง Botnet ที่ใช้โจมตีเครื่องอื่นๆ เท่านั้น

ที่มา – Blognone The Register, tor-talk

upic.me

upic.me

upic.me

upic.me

Leave a Reply