รมว. ศึกษาธิการยืนยัน แท็บเล็ต OTPC เสียหายแค่ 0.6%

OTPC

จากข่าว สตง.ตรวจพบ OTPC พังกว่า 30%, แท็บเล็ตแสนเครื่องเลื่อนส่งมอบไป 1 เดือน, ผู้ชนะประมูลยื่นอุทธรณ์กรณีระงับประมูลอี-ออกชัน ทางนายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ออกมาแก้ข่าวแล้วนายจาตุรนต์อ้างตัวเลขของกระทรวงไอซีทีว่า เครื่องแท็บเล็ตได้ผ่านการเข้าศูนย์บริการเพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมวัสดุที่เสียหายจากการใช้งานอยู่ในสัดส่วนเพียง 0.6% เท่านั้น และยังตั้งศูนย์บริการแล้ว 114 แห่งทั่วประเทศ มีระยะเวลาการตรวจสอบและซ่อมแซมอุปกรณ์แค่ 5 วัน

ส่วนตัวเลขว่าเสียหาย 30% ตามข่าวก่อนหน้านี้ เกิดจากการสุ่มตรวจของ สตง. จำนวน 80 โรงเรียนแล้วพบว่ามีอัตราเสียเฉลี่ย 30% จากนั้นจึงมีการเทียบบัญญัติไตรยางค์กับจำนวนแท็บเล็ตทั้งหมดเพื่อให้ได้ตัว เลขแท็บเล็ตเสียหายออกมาเป็น 2.58 แสนเครื่อง ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว สตง. สุ่มตรวจน้อยมาก มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 40,000 โรงเรียน คิดเป็นกลุ่มตัวอย่าง 0.2% เท่านั้น

ที่มา -Blognone  Inside Thaigov

Leave a Reply