ลูกค้า Truemove H ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไปรับส่วนลดค่าเครื่องสูงสุด 2,400 บาท เน็ตพรีรวม 6GB นาน 6 เดือน

จัดเต็ม จัดหนัก!! สำหรับลูกค้า Truemove H ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไปรับส่วนลดค่าเครื่องสูงสุด 2,400 บาท รับเน็ตพรีรวม 6GB นาน 6 เดือน ที่ True Shop ทุกสาขาก่อน 28 ก.พ. 2558 นี้

Header_th

สิทธิพิเศษ

ผู้รับสิทธิ: เป็นลูกค้าที่ประสงค์จะซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต ตามตารางที่ระบุในข้อ 2 พร้อมอุปกรณ์ (เครื่อง) จากบริษัท ทรู ดิสทริ บิวชั่น แอนด์เซลล์ จำกัด และ เป็นผู้ใช้บริการทรูมูฟ เอช ของ บริษัท เรียล มูฟ จำกัด (“เรียลมูฟ”)ในนามบุคคลธรรมดาในระบบรายเดือน โดยสามารถสมัครเข้าร่วมการส่งเสริมการขายนี้ได้ตั้งแต่ วันที่ 15 มกราคม 2558 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2558 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
สิทธิพิเศษ
2.1 ผู้รับสิทธิจะได้รับส่วนลดค่าเครื่อง ในอัตราตามที่ระบุในตาราง โดยมีเงื่อนไขรับสิทธิส่วนลดค่าเครื่องดังนี้:
2.1.1 เป็นผู้ใช้บริการทรูมูฟ เอช แบบรายเดือนมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือน นับถึงวันที่สมัครเข้าร่วมรายการ
ส่งเสริมการขายและไม่มียอดค่าบริการค้างชำระในวันที่สมัคร
2.1.2 รับสิทธิซื้อเครื่องได้ 1 บัตรประชาชน ต่อ 1 สิทธิ และใช้บริการ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน
ติดต่อกันนับตั้งแต่วันที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้เป็นต้นไป

ตารางส่วนลดค่าเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเลต 4G

Screen Shot 2558-02-16 at 6.13.19 PM

* (ราคาเครื่องรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

2.2 รับฟรีเน็ต 3G/EDGE/GPRS รวมสูงสุด 1 กิกกะไบต์ (GB) ต่อเดือน เพิ่มจากสิทธิที่ได้รับในรายการ
ส่งเสริมหลักที่ได้รับ (ถ้ามี) นานสูงสุด 6 เดือน (รอบบิล) หากมีการใช้งานเกินจากสิทธิที่ได้รับ เรียลมูฟ
จะคิดค่าใช้บริการในอัตราที่ระบุไว้ ในกรณีที่ผู้ขอรับสิทธิค้างชำระค่าบริการใดๆหรือถูกระงับการใช้บริการ
ชั่วคราวหรือถาวร ในเดือนใดเดือนหนึ่งใน 6 เดือน(รอบ) ถือว่าสละสิทธิในการรับเน็ตฟรี 1 กิกกะไบต์ (GB)
ในเดือนนั้น
ผู้ขอรับสิทธิสามารถขอรับสิทธิได้ในระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2558 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2558 หรือ จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
สิทธิส่วนลดนี้ ไม่สามารถโอน แลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นใดได้

ที่มา – truemoveh

Leave a Reply