สติกเกอร์ LINE ค่านิยม 12 ประการ มูลค่ากว่า 7 ล้านบาท เปิดให้ดาวน์โหลดฟรีแล้ววันนี้

IMG_0792

มาตามสัญญาสติกเกอร์ค่านิยม 12 ประการ จาก คสช. สติกเกอร์ LINE ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการหรือ Twelve Core Values for Thais ในรูปแบบภาพเคลื่อนไหวจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หรือ กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) ที่ใช้งบในการจัดทำกว่า 7 ล้านบาท เปิดให้ดาวน์โหลดฟรีแล้ววันนี้เป็นของขวัญปีใหม่ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

IMG_0793

เพื่อเป็นของขวัญให้กับประชาชนคนไทยที่นิยมส่งสติกเกอร์ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ได้แสดงความรู้สึกต่าง ๆ ถึงกันในปี 2558 หรือ ปีใหม่ สำหรับการดาวน์โหลดนั้นต้องทำการเพิ่ม Official Account Digital Society ของ ICT ให้เป็นเพื่อนก่อนเท่านั้น

IMG_0791

ที่มา – flashfly

Leave a Reply