สภาเมือง Cupertino แถลงข่าวผลการอนุมัติก่อสร้างสำนักงานแห่งใหม่ของแอปเปิล

Apple

หลังจากสภาเมือง Cupertino ได้อนุมัติให้ แอปเปิลสร้างสำนักงานแห่งใหม่ได้ ทางสภาเมืองจึงจัดแถลงข่าว โดยมี Orrin Mahoney นายกเทศมนตรี ร่วมแถลงกับตัวแทนจากแอปเปิลคือ Peter Oppenheimer ซึ่งดำรงตำแหน่งรองประธานอาวุโส (Senior Vice President) และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (Chief Financial Officer)

จากวิดีโอการแถลงข่าวพอสรุปได้ว่า ทางแอปเปิลได้ขอบคุณสภาเมืองที่อนุมัติให้ก่อสร้าง เพราะแอปเปิลเองก็รักเมืองนี้เช่นกัน ทางแอปเปิลตั้งใจให้สำนักงานใหม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่ง 70% ของไฟฟ้าในอาคาร จะมาจากพลังงานแสงอาทิตย์และเซลล์เชื้อเพลิง ส่วนแผนงานก่อสร้างนั้นจะเริ่มต้นในปลายเดือนนี้ และเริ่มย้ายพนักงานมาทำงานได้ในปี 2016

หากท่านใดสนใจชมการแถลงข่าวฉบับเต็มมีคลิปวิดีโอให้ชมท้ายข่าวครับ

ที่มา -Blognone  9to5Mac

Leave a Reply