สัดส่วนระบบปฏิบัติการประจำเดือนมกราคม Windows 8 โตขึ้น Windows 7 เริ่มลดลงแล้ว

new-microsoftสัดส่วนระบบ ปฏิบัติการประจำเดือนมกราคม นั้น ปรากฏว่า Windows 8 ได้เพิ่มสัดส่วนขึ้นมาก และเป็น ครั้งแรกที่ Windows 7 นั้นมีสัดส่งลดลงอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งดูได้ตามนี้

  • Windows 8 เพิ่มขึ้นจาก 1.77% เป็น 2.36%
  • Windows 7 ลดลงจาก 46.11% เป็น 44.48%
  • Windows Vista ลดลงจาก 5.67% เป็น 5.24%
  • Windows XP เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 39.08 เป็น 39.51 (สงสัยมีคนเล่นเน็ตเยอะขึ้น)
  • Mac คงตัวที่ 7.08%
  • Linux ก็คงตัวที่ 1.21% เช่นกัน

ที่มา – The Next Web

7 thoughts on “สัดส่วนระบบปฏิบัติการประจำเดือนมกราคม Windows 8 โตขึ้น Windows 7 เริ่มลดลงแล้ว

Leave a Reply