ห้ามเลียนแบบ!! Apple จดสิทธิบัตรการออกแบบร้าน Apple Store แล้ววันนี้

apple25-1-2556สำนักสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ทำการยินยอมให้จดทะเบียนรับรองสิทธิบัตรในการออกแบบร้าน Apple Store  แล้ว หลังจากที่ดำเนินการขอจดสิทธิบัตรมามากกว่าสองปี โดยการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าครั้งนี้ ครอบคลุมไปถึง เรื่องของการออกแบบร้านค้าและตำแหน่งของชั้นวางต่าง ๆ รวมไปถึงรายระเอียด ต่าง ๆ อย่างเช่น แสงสว่าง กระจกดิสเพลย์ขนาดใหญ่ ที่หน้าร้าน ไม้ที่ยื่นออกมาจากชั้นวาง ด้านข้างของกำแพงโต๊ะไม้ตัวใหญ่ที่ถูกจัดวางในตำแหน่งที่กึ่งกลางร้าน หรือแม้แต่ลิ้นชักด้วย

 

 

ทั้งนี้ Apple ได้ดำเนินการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ต้ังแต่เดือน พฤษภาคม 2010 แต่ ทาง สำนักงานสิทธิบัตร กลับปฏิเสธที่จะดำเนินเรื่องตามเอกสารที่ร้องขอถึงสองครั้ง ซึ่ง ได้ให้เหตุผลว่า การออกแบบร้านค้าของ Apple นั้นยังไม่มีความโดดเด่นแต่อย่างใด และด้วยเหตุผลทีว่า ทำให้ คูเปอร์โนยืนการนที่จะส่งตัวอย่างวัสดุและภาพร่างของร้านค้าเพื่อ พิจารณาซ้ำ จนทำให้  Apple ได้ อย่างไรก็ตาม Apple ไม่ใช่บริษัทที่ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ครอบคลุมในการออกแบบร้านค้า ปลีก แต่เป็น Microsoft เมื่อปี 2011

ส่วน เหตุผลที่สำคัญนั้น  Apple ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ทั้งร้่าน ก็เพื่อเป็นการคุ้นกันการเกิดของ Apple ปลอมที่จีนที่เกิดขึ้นในช่วงสองปีที่ผ่านมา

ที่มา – Pantip