อินทัชร่วมลงทุนเพลย์เบสิส ผลิตแพลตฟอร์มดิจิตอลเกมมิฟิเคชั่น นวัตกรรมใหม่สำหรับการตลาดยุคดิจิตอล

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) โดยโครงการอินเว้นท์ (InVent)สนับสนุนเงินลงทุนจำนวน 1.54 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ให้กับบริษัท เพลย์เบสิส พีทีอี ลิมิเต็ด (เพลย์เบสิส ผู้ให้บริการและพัฒนาระบบการประยุกต์แนวคิดจากเกมไปใช้ประโยชน์ทางด้านอื่นๆ ผ่านสื่อดิจิตอล หรือ ดิจิตอลเกมมิฟิเคชั่น (Digital Gamification) อาทิ เว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่นมือถือ ถือเป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับการตลาดยุคดิจิตอลที่จะสร้างการเชื่อมโยงระหว่างแบรนด์และผู้บริโภคให้มีความผูกพันกันมากขึ้นunnamed

นายธนพงษ์ ณ ระนอง ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานบริษัทร่วมทุน บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า  “ ในยุคดิจิตอลเช่นปัจจุบันผู้บริโภคมีพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้องค์กรต่างๆ ต้องทำการตลาดที่เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้เกิดความสนใจในตัวแบรนด์ และนำไปสู่การตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ ซึ่งอินทัช เล็งเห็นว่าบริษัท เพลย์เบสิส พีทีอี ลิมิเต็ด (Playbasis Pte. Ltd.)  เป็นบริษัทที่มีศักยภาพและประสบการณ์ในด้านการให้บริการแพลตฟอร์มดิจิตอลเกมมิฟิเคชั่น ในเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นบนมือถือที่มีความยืดหยุ่นและพร้อมใช้งานในด้านการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางโครงการอินเว้นท์ จึงสนับสนุนเงินทุนให้กับเพลย์เบสิส ซึ่งเป็นบริษัทล่าสุดลำดับที่หกที่อินเว้นท์ร่วมลงทุนด้วย 

002

มร. โรเบิร์ต เอส เปดา (Mr. Robert S. Zepeda) CEO บริษัท เพลย์เบสิส พีทีอี ลิมิเต็ด กล่าวว่า  รู้สึกดีใจและยินดีที่บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นศักยภาพของตัวผลิตภัณฑ์และบริการที่เพลย์เบสิสนำเสนอแก่กลุ่มผู้ประกอบการและสามารถตอบสนองความต้องการของนักการตลาดได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง ซึ่งแพลตฟอร์มเกมถือเป็นเครื่องมือทางการตลาดตัวหนึ่งที่จะช่วยให้ลูกค้าสามารถสื่อสารกับบริษัทได้ตลอดเวลาผ่านแพลตฟอร์มเกมซึ่งลูกค้าจะได้ประโยชน์ในแง่ของการสะสมคะแนนเพื่อแลกสินค้าและบริการต่างๆ เป็นการรักษาฐานลูกค้าให้อยู่กับบริษัทด้วยอีกทางหนึ่ง หลังจากที่ได้รับทุนสนับสนุน เพลย์เบสิสจะเดินหน้าขยายฐานลูกค้าและกลุ่มคู่ค้าเพิ่มขึ้น อาทิ กลุ่มโรงแรม ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ร้านอาหาร รวมทั้งทำกิจกรรมทางการตลาด พัฒนาแพลตฟอร์มรูปแบบอื่นๆ ที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของนักการตลาดได้อย่างทั่วถึง  และขยายทีมงานเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการ 003

 เพลย์เบสิส เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ เมื่อปี พ.ศ.2555 เริ่มดำเนินธุรกิจจากการสนับสนุนของกลุ่มเงินทุนชั้นนำ อาทิ Ardent Capital และ500 Startups โดยมีออฟฟิศหลักอยู่ในประเทศไทย การเข้ามาทำธุรกิจในไทยนั้น มองว่าตลาดไทยเป็นตลาดที่มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น  และมีจำนวนชั่วโมงที่ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น จากสถิติปี 2557 เฉลี่ยถึงวันละ 7.2 ชั่วโมง จากประชากรทั้งหมด 65 ล้านคน และมีผู้ใช้สมาร์ทโฟนมากถึง 40 ล้านเครื่อง  ส่วนกลุ่มคนเจเนอเรชั่น วาย “Gen Y” ที่มีอายุตั้งแต่ 18-35 ปี จะเป็นกลุ่มที่ใช้แอพพลิเคชั่นมากที่สุด และเป็นคนที่อยู่ในวัยทำงานที่สนใจสิ่งใหม่ๆ คนกลุ่มนี้ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายของเกมมิฟิเคชั่น” มร.โรเบิร์ต กล่าวในที่สุด  

 004

สำหรับโครงการอินเว้นท์ เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ปัจจุบันมีบริษัทที่ร่วมลงทุนแล้ว 6 บริษัท มีวัตถุประสงค์ในการร่วมลงทุนเพื่อสร้างโอกาสการพัฒนาธุรกิจให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างและพัฒนาธุรกิจโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ และดิจิตอลคอนเทนต์ให้แข็งแกร่ง เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าของกลุ่มอินทัช รวมทั้งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ทั้งในด้านการสร้างงาน และเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ005