เด็กสาวอายุ 14 ปี พัฒนาระบบช่วยให้คิดก่อนโพส เพื่อเตือนสติคนชอบโพสก่อนคิด

2014-08-08_154154

Trisha Prabhu เด็กสาววัย 14 ปี มีความฝันต้องการจะสำเร็จการศึกษาในสาขาระบบประสาทวิทยา แต่ก่อนหน้าที่จะไปถึงความฝันนั้น เธอต้องการที่จะแก้ปัญหาการโพสกลั่นแกล้งบนออินเตอร์เน็ต เธอเลือกงาน Google Science Fair 2014 เป็นเวทีในการแสดงโปรเจ็คส์ของเธอที่มีชื่อว่า “Rethink” โดยมีแนวคิดที่่จะทำให้วัยรุ่นอ่านข้อความที่อาจจะทำร้ายจิตใจผู้อ่าน และคิดดีๆ ก่อนที่จะโพสข้อความดังกล่าวออกไป

Prabhu ตั้งสมมติฐานว่า วัยรุ่นจะไม่เต็มใจที่จะแกล้งผู้อื่นหากตนเองได้รับผลกระทบจากการกลั่นแกล้ง นั้นๆ ด้วย เพื่อทดสอบทฤษฎีดังกล่าว เธอได้สร้างระบบขึ้นมา 2 ตัว คือ Baseline และ Rethink ทั้งสองระบบจะเรียกร้องให้ผู้เข้าร่วมการทดสอบทำการโพสข้อความกลั่นแกล้งทาง ระบบออนไลน์ โดย Baseline จะสามารถโพสได้เลย ส่วนระบบ Rethink จะมีการแจ้งเตือนให้คิดอย่างรอบคอบก่อนโพสข้อความออกไป ตัว Orabhu ได้ืำการสำรวจกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 1,500 คน ที่เป็นวัยรุ่นอายุระหว่าง 12-18 ปี

หลังจากนำข้อมูลที่ได้มารวบรวมและวิเคราะห์ออกมาพบว่าผู้ที่ Baseline ทำการเผยแพร่ข้อความกลั่นแกล้งออกไปถง 67% ในขณะที่ผู้ใช้ระบบ Rethink มีคนทำการโพสออกไปเพียง 5% เท่านั้น

ในขณะนี้ Prabhu กำลังทำงานอย่างหนักเพื่อพัฒนาระบบ Rethink ที่สามารถผนวกเข้าไปทำงานร่วมกับ Social Network ในปัจจุบัน โดยมันจะช่วยวิเคราะห์ข้อความ ประโยคและบริบท ว่าจะทำให้ผู้อ่านไม่สบายใจหรือไม่ หากพบว่ามีก็จะแจ้งเตือนให้คิดอีกครั้งก่อนโพส

ที่มา : http://www.theverge.com/2014/8/8/5981565/cyberbullying-prevention-project-trisha-prabhu

 thaiware.com