เฟซบุ๊กเขียนสเปคให้ PHP

PHP

ภาษา PHP ที่เราใช้ทุกวันนี้เป็นการสร้าง interpreter โดยบริษัท Zend

แม้จะมีคู่มือบอกว่าใช้งานอย่างไรแต่ก็ไม่มีสเปคชัดเจนให้ผู้ที่ต้องการนัก พัฒนาคอมไพล์เลอร์ของตัวเองไปพัฒนาได้ ตอนนี้ทางเฟซบุ๊กจึงเข้ามาช่วยเขียนสเปคนี้ให้ด้วยตัวเอง และเวอร์ชั่นแรกก็ออกมาให้อ่านกันแล้ว

สเปคภาษานี้จะอิงกับ PHP 5.6 โดยปล่อยออกมาพร้อมกับชุดทดสอบความเข้ากันได้

การที่ภาษามีสเปคชัดเจน ทำให้การอิมพลีเมนต์มีได้หลากหลาย เช่นใน Python นั้นเราสามารถใช้นิยามภาษาไปสร้าง Jython ที่เข้ากันได้ (แม้ตัวโมดูลอาจจะเข้ากันไม่ได้ก็ตาม) หรือภาษา C/C++ ที่มีคอมไพล์เลอร์จากผู้ผลิตหลายรายให้เลือกใช้งาน

ตอนนี้ยังเป็นแค่ดราฟท์ แต่ก็สามารถเข้าไปอ่านสเปคและดาวน์โหลดชุดทดสอบได้ที่ GitHub

ที่มา – PHP.net    blognone.com