โนเกียประกาศถือสิทธิบัตรเหนือเทคโนโลยี VP8 64 รายการ

nokiaเทคโนโลยี VP8 เป็นกระบวนการบีบอัดวิดีโอที่กูเกิลไปซื้อมาจากบริษัท On2 โดยเป็นการซื้อทั้งบริษัท และพยายามทำให้เป็นฟอร์แมตมาตรฐานสำหรับอินเทอร์เน็ต (เสนอเป็น RFC6386) และตอนนี้โนเกียก็ยื่นเรื่องต่อ IETF ระบุว่าตัวเองเป็นเจ้าของสิทธิบัตรทั้งสิ้น 64 รายการ และคำขอรับสิทธิบัตรอีก 22 รายการที่คาบเกี่ยวกับ VP8

กระบวนการของ IETF เปิดให้ผู้ถือสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องสามารถเข้ามาแจ้งถอนมาตรฐานเพราะไม่ ต้องการให้สิทธิบัตรของตัวเองถูกใช้งาน หรือสามารถแจ้งต่อ IETF ว่าหากมาตรฐานที่คาบเกี่ยวกับสิทธิบัตรนั้นถูกใช้งาน จะมีการเรียกเก็บค่าใช้สิทธิบัตรได้ (ภายต้องรูปแบบ FRAND คือราคาไม่แพงเกินไป และให้ราคาเท่าเทียมกันทุกคน) แต่ในกรณีของโนเกียนั้น ทางโนเกียระบุว่าไม่เต็มใจที่จะให้ใช้งานไม่ว่าจะมีการจ่ายค่าใช้สิทธิบัตร หรือไม่

การยื่นเรื่องของโนเกีย มาหลังข่าวการตกลงกับ MPEG LA เพียงสัปดาห์เดียว งานนี้ WebM คงต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะสามารถบอกได้ว่าปลอดภัยจากปัญหาสิทธิบัตร

ที่มา – FOSS Patent, IETF