ไมโครซอฟท์อธิบายการทำงาน 3D Printer บน Windows 8.1

Windows 8

จากที่ประกาศว่า Windows 8.1 เป็นระบบปฏิบัติการตัวแรกที่รองรับเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ล่าสุดไมโครซอฟท์ก็ออกมาอธิบายข้อมูลของ 3D printer บน Windows 8.1

อย่างแรกสุด ไมโครซอฟท์อธิบาย workflow ของการทำงานของ 3D printer ว่ามี 4 ขั้นตอน

  1. การออกแบบด้วยโปรแกรม CAD เช่น SolidWorks
  2. Mesh Review ตรวจสอบความถูกต้องของแบบ
  3. Mesh Fixing แก้ไขแบบให้เหมาะสมกับการผลิตจริง อาจต้องใช้โปรแกรมเฉพาะทางอย่าง netfabb
  4. Printing Prep and Printing ขั้นเตรียมการพิมพ์ เช่น ตรวจสอบวัสดุที่ใช้ แปลงแบบเป็นเลเยอร์ต่างๆ ก่อนพิมพ์จริง

ไมโครซอฟท์บอกว่ากระบวนการพวกนี้ยังซับซ้อนและไม่มีมาตรฐานกลาง ทำให้อาจเกิดปัญหาหลายอย่าง เช่น metadata อาจสูญหายระหว่างการแปลงไฟล์ไปยังขั้นตอนต่างๆ หรือการทำงานระหว่างหลายๆ โปรแกรมร่วมกันยังไม่ดีเท่าที่ควร

เป้าหมายของไมโครซอฟท์ต้องการให้การพิมพ์แบบ 3 มิติบน Windows 8.1 มีลักษณะคล้ายกับการพิมพ์ 2 มิติลงกระดาษให้มากที่สุด ซึ่งกระบวนการพิมพ์เอกสาร 2 มิติที่เราใช้กันทุกวันนี้ ไมโครซอฟท์จะแปลงไฟล์เอกสาร (เช่น .doc) เป็นไฟล์ขั้นกลาง XPS และไดรเวอร์ของเครื่องพิมพ์จะอ่านไฟล์ XPS แล้วแปลงเป็นฟอร์แมตของเครื่องพิมพ์นั้นๆ อีกต่อหนึ่ง

ในกรณีของการพิมพ์ 3 มิติ ไมโครซอฟท์ก็ทำแบบเดียวกันคือสร้างไฟล์ขั้นกลางชื่อ 3MF (3D Manufacturing Format) ซึ่งเป็นไฟล์ XML ขึ้นมาเป็นฟอร์แมตสำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลของการพิมพ์ 3 มิติบน Windows 8.1

ผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ 3 มิติรายต่างๆ สามารถเพิ่มฟีเจอร์ของตัวเองได้ผ่าน 3MF ได้ง่าย และน่าจะช่วยให้การพิมพ์แบบ 3 มิติบน Windows 8.1 ง่ายขึ้นมาก

ไมโครซอฟท์ยังไม่ประกาศรายชื่อเครื่องพิมพ์ 3 มิติที่ Windows 8.1 รองรับ ส่วนเดโมก็สามารถดูได้ตามวิดีโอข้างล่างครับ

ที่มา – Extreme Windows