ไม่ต้องสลับภาษาบ่อยๆ Google Search รองรับเสียงพูด 5 ภาษาพร้อมกัน

Google Search

ถ้ายังจำกันได้ เราสามารถใช้ Google Search ค้นหาด้วยเสียงภาษาไทยได้แล้ว

แต่ปัญหาในการใช้งานคือเราต้องสลับภาษาเอาว่าจะค้นด้วยเสียงไทยหรืออังกฤษ ซึ่งยุ่งยากพอสมควร

วันนี้ปัญหาข้างต้นหมดไปแล้ว เพราะกูเกิลปรับปรุงแอพ Google Search for Android ให้รองรับเสียงพูดหลายภาษาในตัว (สูงสุด 5 ภาษาพร้อมกัน)

วิธีใช้งานคือเข้าแอพ Google Search (เวอร์ชัน 3.6 ขึ้นไป) เลือก Settings > Voice > Languages แล้วเลือกภาษาที่ต้องการใช้งาน เช่น ไทย+อังกฤษ

จากนั้นก็พูดสิ่งที่ต้องการค้นหาได้เลยครับ ระบบจะดักให้เองว่าเป็นเสียงภาษาอะไร (ข้อจำกัดคือการค้นแต่ละครั้งต้องเป็นภาษาเดียวกัน เช่น “สวัสดี” ตามด้วย “Hello” ไม่สามารถ “สวัสดี Hello” ได้)

ที่มา – Inside Search    blognone.com