Amazon ได้ยกเลิกการจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยหลังจากที่ข่มขู่ลูกจ้างชั่วคราว

amazon-logoAmazon ประกาศตัดสัมพันธ์กับบริษัทรักษาความปลอดภัยแห่งหนึ่ง เนื่องจากสืบสวนได้ว่าเจ้าหน้าที่ของบริษัทดังกล่าวปฏิบัติต่อลูกจ้างชั่ว คราวของ Amazon อย่างไม่เป็นธรรมบริษัทรักษาความปลอดภัยโกดังสินค้าของ Amazon ในประเทศเยอรมนีที่มีชื่อว่า Hensel European Security Services ถูกร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติต่อลูกจ้างในโกดังอย่างไม่เป็นธรรม โดยต้นตอมาจากรายการสารคดีของเยอรมนีรายการหนึ่งได้ตีแผ่เรื่องราวของ ลูกจ้างชั่วคราวผู้ทำงานอยู่ในโกดังสินค้าซึ่งได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็น ธรรมจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโกดังนั้นจากการออกอากาศแสดงให้เห็นว่าลูกจ้างบางคนถูกบังคับให้ทำงานติดต่อกัน 15 วันโดยไม่ได้รับเงินชดเชยค่าล่วงเวลา นอกจากนี้เนื้อหารายการดังกล่าวยังได้ชี้ให้เห็นว่าบริษัทรักษาความปลอดภัย ดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับลัทธิ neo-narzi ด้วย

หลังการสืบสวนข้อเท็จจริง Amazon ได้ออกมาแถลงข่าวเมื่อวานนี้ โดยแจ้งว่า Amazon จะยุติความสัมพันธ์ทุกประการกับบริษัทรักษาความปลอดภัยดังกล่าว โดยให้มีผลทันทีนับแต่การแถลงข่าว พร้อมทั้งย้ำว่า Amazon จะไม่ยอมให้เกิดการเลือกปฏิบัติหรือการข่มขู่ขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติงานโดยเด็ด ขาด

ที่มา – The Verge

Leave a Reply