Apple ขอสิทธิบัตรการสร้างเครือข่ายเพื่อติดตามการเคลื่อนไหวของ “ทุกอย่าง”

apple25-1-2556คำขอจดสิทธิบัตรของ Apple ฉบับหนึ่งแสดงให้เห็นว่า Apple พยายามพัฒนาระบบเครือข่ายขนาดเล็กที่ใช้ข้อมูลจากเซ็นเซอร์หลายตัวเพื่อ ติดตามการเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของทุกอย่าง…และทุกคนสิ่งที่ Apple พยายามพัฒนาคือระบบที่เชื่อมต่อทุกสิ่งทุกอย่างเข้าด้วยกัน โดยอาศัยข้อมูลจากเซ็นเซอร์ชนิดพิเศษ ซึ่งข้อมูลในคำขอจดสิทธิบัตรระบุว่าเซ็นเซอร์ดังกล่าวจะสามารถตรวจจับการ เคลื่อนไหว, อุณหภูมิ, ความชื้น, การเปลี่ยนแปลงทางเคมี, อัตรการเต้นของหัวใจ, ชีพจร, ความดัน, ความเครียด, น้ำหนัก รวมทั้งปัจจัยอื่นๆ ภายนอก และสภาพความเป็นพิษของสิ่งแวดล้อม

เอกสารขอจดสิทธิบัตรระบุว่าเซ็นเซอร์ดังกล่าวสามารถติดไว้กับอุปกรณ์ใดๆ หรือแม้แต่ร่างกายคนก็ได้เช่นกัน ทั้งนี้สามารถสร้างระบบเครือข่ายเพื่อนำข้อมูลของเซ็นเซอร์หลายตัวมาประมวล ผลร่วมกัน ทั้งยังบันทึกข้อมูลไว้ได้ด้วย

ตัวอย่างการนำระบบเครือข่ายของเซ็นเซอร์เหล่านี้ไปใช้งานตามที่แสดงในสิทธิบัตรนั้นมีหลากหลายวิธี เช่น

  • การติดเซ็นเซอร์ไว้กับของใช้ส่วนตัว เพื่อป้องกันการหลงลืมหรือทำสิ่งของเหล่านั้นสูญหาย เช่น ติดเซ็นเซอร์ไว้ที่กุญแจก็จะสามารถตรวจสอบได้ว่าสถานที่สุดท้ายที่ผู้ใช้ถือ กุญแจอยู่คือที่ไหน และสภาพแวดล้อมของกุญแจในขณะนั้นเป็นอย่างไร
  • การใช้เซ็นเซอร์ซึ่งติดอยู่ตามส่วนต่างๆ ของร่างกายนักกีฬา ตรวจจับการเคลื่อนไหวของนักกีฬาขณะแข่งขันกัน เพื่อประเมินและให้คะแนน
  • การติดเซ็นเซอร์ไปกับสินค้าในระหว่างการขนส่งเพื่อใช้ติดตามสถานะการส่งสินค้า คล้ายกับ DropTag ก็ทำได้เช่นกัน ทว่ายังครอบคลุมสภาพแวดล้อมอื่นๆ ที่อาจเป็นผลเสียต่อสินค้าได้ด้วย เช่น อุณหภูมิและความชื้น เป็นต้น

 

 

ที่มา – Tom’s Hardware Guide, ข้อมูลสิทธิบัตรจาก FPO

Leave a Reply