Apple ประกาศรับสมัครผู้เชี่ยวชาญเรื่องพลาสติก เข้าร่วมทีมผลิตภัณฑ์ iPhone และ iPad

Apple

มีผู้ไปพบประกาศรับสมัครงานของ Apple ที่น่าสนใจอยู่อันหนึ่งที่เปิดรับวิศวกรวัสดุที่มีความเชี่ยวชาญเรื่อง พลาสติกเพื่อเข้าร่วมทำงานกับทีม iPhone และ iPad

การใช้พลาสกติกในผลิตภัณฑ์ของ Apple นั้นมีมานานมากแล้ว แต่การที่เปิดรับวิศวกรที่เน้นประสบการณ์งานด้านนี้โดยตรงในครั้งนี้ ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงทิศทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เน้นหนักการใช้พลาสติก เพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจจะช่วยลดต้นทุนในการผลิต และทำให้อุปกรณ์มีน้ำหนักเบาลงได้

จุดนี้จึงชวนให้คิดได้ว่าในอนาคตเราจะเห็นชิ้นส่วนพลาสติกเพิ่มมากขึ้นใน กลุ่มผลิตภัณฑ์อุปกรณ์พกพาจาก Apple ซึ่งน่าสนใจมากว่าจะสร้างความแตกต่างจากแบรนด์อื่นได้อย่างไร และจะยังคงรักษาความเนี้ยบในงานประกอบผลิตภัณฑ์เอาไว้ได้อย่างที่ควรจะเป็น หรือไม่

ที่มา – Blognone CNET

Leave a Reply