Apple ประกาศให้บริการข้อมูลสภาพการจราจรในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

วันนี้ถ้าใครที่ใช้ iPhone อยู่แล้วคลิกเข้าไปที่แอพพลิเคชั่น Maps จะเห็นว่าตอนนี้มีข้อมูลการจราจรปรากฏขึ้นบนแผนที่ และหากเราตั้งจุดหมายปลายทาง Maps ก็จะบอกระยะเวลาถึงที่หมายโดยประมาณให้ทราบ

image

นอกจากจะให้ข้อมูลสภาพการจราจร และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนท้องถนน อาทิเช่นมีอุบัติเหตุ หรือปิดการจราจรชั่วคราว Maps ยังแนะนำเส้นทางอื่นที่ใช้เวลาน้อยกว่าให้คุณอีกด้วย ข้อมูลการจราจรนี้ครอบคลุมแผนที่ทั่วประเทศไทยอีกด้วย

ขอบคุณบทความจาก flashfly