Apple ยื่นจดสิทธิบัตรการปลดล็อคเครื่องโดยตอบคำถามจากรูปภาพ

apple25-1-2556Apple ยื่นจดสิทธิบัตรเทคนิคการปลดล็อคอุปกรณ์เพื่อใช้งาน ด้วยวิธีการตอบคำถาม หรือระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรูปภาพให้ถูกต้อง

วิธีการทำงานของระบบ คือ ตัวอุปกรณ์จะสุ่มเลือกรูปภาพจากอัลบั้ม จากนั้นผู้ใช้งานต้องระบุชื่อของบุคคลหรือสิ่งของที่ปรากฏในภาพให้ถูกต้อง ซึ่งหากต้องการความปลอดภัยที่แน่นหนายิ่งขึ้น ก็สามารถตั้งให้ระบบใช้วิธีสุ่มเลือกรูปภาพมาให้ตอบคำถามแบบต่อเนื่องกัน หลายรูปได้

การป้อนคำตอบสำหรับระบุข้อมูลหรือตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับรูปภาพ ยังสามารถทำได้หลายวิธี ทั้งนี้เพื่อให้ครอบคลุมการประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์หลากหลายประเภท เช่น การกดแป้นพิมพ์, การสัมผัสหน้าจอ หรือการสั่งงานด้วยเสียง เป็นต้น

 

 

หากนับย้อนไปก่อนหน้านี้ Apple เคยยื่นจดสิทธิบัตรเทคนิคการปลดล็อคอุปกรณ์ด้วยสารพัดวิธีมาก่อน โดยหนึ่งในนั้น คือคำขอจดสิทธิบัตรการปลดล็อคอุปกรณ์ด้วยใบหน้าที่ถูกยื่นไปตั้งแต่เดือนกันยายนของปีก่อน (ซึ่งก็ยังไม่ได้รับการอนุมัติ)

ที่มา – TechCrunch, ข้อมูลสิทธิบัตรจาก FPO

2 thoughts on “Apple ยื่นจดสิทธิบัตรการปลดล็อคเครื่องโดยตอบคำถามจากรูปภาพ

Leave a Reply