Apple ยื่นจดสิทธิบัตรหัวต่อหูฟังแบบงอได้ และระบบส่ง “เพลง/ภาพยนตร์” เป็นของขวัญผ่าน NFC

Apple

เมื่อสัปดาห์ก่อนมีการเปิดเผยสิทธิบัตรที่ Apple ยื่นจดไว้ โดย 2 ในนั้น คือสิทธิบัตรข้อต่อหูฟังแบบยืดหยุ่นได้ ป้องกันการหักเสียหาย และสิทธิบัตรระบบให้ของขวัญโดยการซื้อเพลงหรือภาพยนตร์จาก iTunes หรือเลือกเอาจากคลังข้อมูลส่วนตัวให้แก่ผู้ใช้คนอื่น

  • สิทธิบัตรหัวต่อหูฟังแบบยืดหยุ่นได้ อธิบายหลักการออกแบบหัวต่อสายแบบ TRRS (tip, ring, ring, sleeve) ซึ่งโครงสร้างประกอบด้วยตัวนำสัญญาณ 3 ส่วน คือตรงปลายหัวต่อ, และอีก 2 จุดเป็นวงแหวนตัวนำที่ร้อยต่อกัน ทั้งหมดนี้เพื่อเชื่อมต่อสายสัญญาณลำโพง, สายสัญญาณไมโครโฟน และสายดิน โดยมีการเลือกใช้วัสดุที่มีความยืดหยุ่น จำพวก elastomer (มาจาก elastic polymer หมายถึงวัสดุโพลีเมอร์ที่มีความยืดหยุ่นสูง คืนตัวได้) มาแทนวัสดุฉนวนแบบเดิม และใช้ elastomer ที่เคลือบด้วยสารตัวนำไฟฟ้า แทนการใช้ตัวนำโลหะทั้งชิ้นที่มีความเปราะมากกว่า ซึ่งจะช่วยให้หัวต่อหูฟังแบบ TRRS นี้มีความทนทานต่อการบิดแอ่นมากยิ่งขึ้น (เอกสารคำขอจดสิทธิบัตร 20130210286)

  • สิทธิบัตรระบบส่งของขวัญจาก iTunes และคลังข้อมูลส่วนตัว ซึ่งจะเปิดให้ผู้ใช้สามารถเลือกซื้อเพลงหรือภาพยนตร์จาก iTunes หรือเลือกเอาจากคลังข้อมูลส่วนตัวซึ่งเก็บเพลงและภาพยนตร์ที่ผู้ใช้เคยซื้อ ไว้แล้วก็ได้ จากนั้นจึงส่งให้ผู้ใช้อื่นที่มีอุปกรณ์ระบบ iOS เป็นลักษณะของการ “ให้ของขวัญ” ทั้งนี้จะใช้เทคนิคโอนถ่ายข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ผ่านทาง NFC ซึ่งต่างจากระบบเดิมจำเป็นต้องส่ง “ของขวัญ” ผ่านทางอีเมล หรือไม่ก็ต้องใช้วิธีส่งรหัส Passbook ให้ผู้รับนำไปแลกซื้อเพลงและภาพยนตร์เอง นอกจากนี้ในคำขอจดสิทธิบัตรยังมีการอธิบายถึงฟีเจอร์การแนบรูปภาพหรือคลิ ปวิดีโอไปกับ “ของขวัญ” ที่ต้องการส่งมอบด้วย (เอกสารคำขอจดสิทธิบัตร 20130211971)

ที่มา – Blognone Apple Insider: 1, 2

Leave a Reply