Apple ได้สิทธิบัตรงานออกแบบสถาปัตยกรรมบันไดกระจกเวียน

Apple

Apple เพิ่งได้รับสิทธิบัตรใหม่ที่น่าสนใจอีกครั้งหนึ่ง ทว่าคราวนี้มันไม่ใช่นวัตกรรมด้านไอที หากแต่เป็นผลงานการออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรม ซึ่งผลงานที่ได้รับพิจารณาอนุมัติสิทธิบัตรนี้ ก็คือบันไดเวียนซึ่งทำจากกระจกที่ได้รับการออกแบบและตกแต่งไว้เพื่อใช้งาน ที่ Apple Store ในเมืองเซี่ยงไฮ้สิทธิบัตรที่ Apple ได้รับนี้ ครอบคลุมในแง่ของงานออกแบบ, วิธีการผลิตและประกอบติดตั้ง ตลอดไปจนถึงเรื่องวัสดุที่นำมาใช้งาน

ตัวบันไดเวียนที่เซี่ยงไฮ้นี้ มีลักษณะเป็นโถงบันไดเวียนทรงกระบอกที่มีหลังคาด้านบน ตรงใจกลางมีโครงสร้างทรงกระบอกขนาดใหญ่เป็นแกนกลางของบันไดเวียน ซึ่งวัสดุที่ใช้ทำผนังของโถงบันได, หลังคาปิดโถงด้านบน, ขั้นบันได, แผงราวกันตก ตลอดจนโครงสร้างทรงกระบอกที่เป็นแกนกลางของบันได ล้วนแล้วแต่ทำมาจากกระจกทั้งสิ้น (เฉพาะชิ้นส่วนขั้นบันไดใช้เป็นกระจกฝ้า)

Apple บอกว่าในอนาคต จะมีการปรับใช้รูปแบบโถงกระจกทรงกระบอกเพื่อตกแต่งร้านค้า Apple Store แห่งอื่นด้วยเช่นกัน เพื่อขับเน้นแนวทางการตกแต่งร้านด้วยกระจกให้เด่นชัดยิ่งขึ้น

ที่มา -Blognone  Mashable, ข้อมูลสิทธิบัตรจาก FPO

Leave a Reply