Bing เตรียมทำโพลการเมืองออนไลน์ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์

Bingตามธรรมเนียมของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ช่วงต้นปีจะต้องกล่าวสุนทรพจน์ที่เรียกว่า State of the Union ต่อหน้าสภาผู้แทนราษฎร ถือเป็นการแถลงผลงานประจำปีและประกาศนโยบายที่จะเน้นในปีต่อไปState of the Union ถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ในสหรัฐ และมีผู้ชมเป็นจำนวนมาก ซึ่งปีนี้ Bing คิดการใหญ่ด้วยโครงการ Bing Pulse ซึ่งให้ผู้ชมทางบ้านให้คะแนนกับประธานาธิบดีแบบเรียลไทม์ขณะกำลังกล่าว สุนทรพจน์ระบบของ Bing Pulse จะให้ผู้เข้าชมเว็บกดให้คะแนนกับประธานาธิบดีทุกๆ 5 วินาที จากนั้นผลกราฟจะแสดงทั้งบนเว็บและบนทีวี FOX News Channel ว่าผู้ชมทางบ้านรู้สึกอย่างไรกับประธานาธิบดีในตอนนั้นBing มั่นใจว่านี่เป็นครั้งแรกที่ผู้ชมสุนทรพจน์สามารถแสดงความรู้สึกของตัว เองออกสู่สาธารณะได้ และมันจะเป็นการทำโพลออนไลน์แบบสดๆ ที่มีผู้เข้าร่วมมากที่สุดในประวัติศาสตร์เลยทีเดียว

 

 

ที่มา – Bing

Leave a Reply