Chrome 25 ออกแล้ว

chrome-osกูเกิลออก Chrome 25 Stable มีของใหม่ (ที่บางอย่างเป็นข่าวไปแล้ว) ดังนี้

  • รองรับ Web Speech API
  • ปิดไม่ให้โปรแกรมภายนอกลง Extension อัตโนมัติ
  • ปรับปรุงการป้อนเวลา-วันที่ของ HTML5
  • ปรับปรุงการแจ้งเตือนข้อผิดพลาดของ WebGL
  • ปิดการทำงานของ MathML ชั่วคราวในเวอร์ชันนี้ ด้วยเหตุผลเรื่องความปลอดภัย

เลขเวอร์ชันบนวินโดวส์และลินุกซ์คือ 25.0.1364.97 ส่วนแมคคือ 25.0.1364.99

ที่มา – Chrome Releases

Leave a Reply