Dapper Vision สาธิตระบบช่วยเหลือคนตาบอดด้วย Google Glass

Google Glass

ไม่ได้มีแค่ใช้เล่นๆ สนองกิเลสตัณหากันเท่านั้น เมื่อ Dapper Vision ได้เปิดเผยว่ากำลังช่วยพัฒนาระบบช่วยเหลือผู้บกพร่องทางการมองเห็นที่ทำงาน บน Google Glass ในชื่อโครงการว่า Open Glass และได้ทดสอบกับผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นไปแล้วสองรายด้วย

โครงการดังกล่าวเบื้องต้นถูกแบ่งออกเป็นสองโปรแกรม โปรแกรมแรกเป็นโปรแกรมถาม-ตอบ โดยการให้ผู้ใช้สั่งให้ Google Glass ถ่ายรูป แล้วทวีตพร้อมคำถามออกไป และเมื่อมีคนตอบกลับมาตัวโปรแกรมจะอ่านคำตอบให้ฟังอีกครั้ง

ส่วนอีกโปรแกรม เป็นโปรแกรมจดจำรูป พร้อมข้อความอธิบาย โดยมีผู้ป้อนข้อมูลเข้าไปให้ระบบล่วงหน้า จากนั้นเมื่อเข้าสู่รูปแบบการทำงานสำหรับผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น เมื่อหันหน้าที่สวม Google Glass ไว้ ไปทางฉากที่บันทึกล่วงหน้า ตัวโปรแกรมจะพูดข้อความที่ถูกบันทึกไว้ออกมาเรื่อยๆ ด้วยเทคโนโลยีการจดจำรูปภาพที่ทางบริษัทพัฒนาขึ้นมาเอง

นับเป็นการใช้งาน Google Glass อย่างสร้างสรรค์และได้ประโยชน์มหาศาลจริงๆ ครับ

 

ที่มา: Blognone Engadget

Leave a Reply