DropTag เซ็นเซอร์ตรวจสอบการกระแทกของพัสดุระหว่างขนส่ง

Cambridge Consultants บริษัทให้คำปรึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากประเทศอังกฤษได้คิดค้นและพัฒนา DropTag ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำหรับติดกับพัสดุ เพื่อใช้ตรวจสอบการกระแทกที่อาจเกิดขึ้นกับพัสดุในระหว่างการเคลื่อนย้ายขน ส่งตัว DropTag มีลักษณะเป็นแผ่นป้ายขนาดเล็ก ภายในมีเซ็นเซอร์ตรวจจับความเร่ง (accelerometer), แบตเตอรี่ซึ่งมีอายุการใช้งานนานหลายสัปดาห์, ชุดวงจรบลูทูธแบบพลังงานต่ำสำหรับเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน และเสาส่งสัญญาณซึ่งมีระยะการส่งประมาณ 150 ฟุต โดยต้นทุนในการผลิตประมาณ 2 ดอลลาร์ต่อชิ้น และสามารถนำมาหมุนเวียนใช้ซ้ำกับพัสดุหลายชิ้นได้การใช้งาน DropTag อาจทำได้หลากหลาย เช่น การติด DropTag ไว้กับพัสดุที่ถูกจัดเก็บในโกดังพักสินค้า เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของพัสดุ หรือสำหรับผู้ให้บริการขนส่งสินค้า ก็สามารถติด DropTag เข้ากับพัสดุที่ขนส่ง และติดตั้งสมาร์ทโฟนสำหรับรับสัญญาณจาก DropTag ไว้ที่รถบรรทุก ซึ่งลูกค้าที่รอรับพัสดุอยู่ที่บ้านจะสามารถเชื่อมต่อเข้าสู่สมาร์ทโฟนตัว ดังกล่าวเพื่อตรวจสอบสถานะของพัสดุได้ตลอดเวลานอกจากนี้นักพัฒนากำลังพยายามเพิ่มความสามารถให้แก่ DropTag โดยอาจเพิ่มเซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิเพื่อใช้ตรวจสอบสภาพการขนส่งสินค้า จำพวกอาหารด้วย

 

 

ที่มา – Mashable, Ubergizmo

Leave a Reply