Facebook ขยายฟีเจอร์ Find Wi-Fi ให้ใช้งานได้ทั่วโลก พาคุณไปยังตำแหน่ง Wi-Fi Hotspot ที่อยู่ใกล้เคียง

find-wi-fi

ในปีที่ผ่านมา Facebook ได้นำฟีเจอร์ Find Wi-Fi มาใช้งานเป็นครั้งแรก แต่ใช้งานได้ในไม่กี่ประเทศเท่านั้น ล่าสุด Facebook ได้ประกาศออกมาแล้วว่า พร้อมขยายฟีเจอร์ Find Wi-Fi ให้สามารถใช้งานได้ทั่วโลก ช่วยให้เจ้าของอุปกรณ์ iOS และ Android ค้นหาตำแหน่ง Wi-Fi Hotspot ที่อยู่ใกล้เคียง เพื่อเข้าถึงบริการอินเตอร์เน็ต เหมาะสำหรับนักเดินทาง หรือในกรณีที่คุณไม่สามารถเข้าถึงบริการ Data ของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่

วิธีใช้งานฟีเจอร์ Find Wi-Fi ให้เข้าไปที่แอพพลิเคชั่น Facebook แตะที่แท็บ More แล้วเลือก Find Wi-Fi จากนั้นจะพบกับตำแหน่ง Wi-Fi Hotspot บนแผนที่ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นร้านค้าหรือสถานประกอบการ ธุรกิจต่างๆ ซึ่งบนแผนที่จะมีข้อมูลของธุรกิจนั้นๆ

ที่มา – Facebook
http://www.flashfly.net/wp/?p=186940