Facebook อธิบายอัลกอริทึม News Feed แบบใหม่, เลิกใช้ชื่อ EdgeRank

Facebook

ข่าวนี้เป็นเวอร์ชันขยายความของข่าว Facebook ปรับอัลกอริทึมในการดึงเรื่องราวมาแสดงใน News Feed นะครับ

Lars Backstrom วิศวกรของ Facebook ให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์ Marketing Land ถึงความเปลี่ยนแปลงของอัลกอริทึม News Feed (ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของบริการเลย) จากเดิมที่ใช้อัลกอริทึมซึ่งมีชื่อเล่นว่า EdgeRank ก็เปลี่ยนมาใช้อัลกอริทึมตัวใหม่ที่ซับซ้อนกว่าเดิมมาก (ตัวใหม่นี้ไม่มีชื่อเรียกแล้ว)

เดิมที EdgeRank พิจารณาปัจจัย 3 ประการสำคัญในการเลือกโพสต์มาแสดงบน News Feed ได้แก่

  • Affinity ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้กับเนื้อหาว่าใกล้ชิดกันแค่ไหน
  • Weight น้ำหนักของการกระทำ (action) ต่อเนื้อหานั้นๆ
  • Decay ความสดใหม่ของเนื้อหา

อัลกอริทึมตัวใหม่ยังนำปัจจัยทั้ง 3 ตัวข้างต้นมาคำนวณ แต่ก็เพิ่มปัจจัยอื่นๆ เข้ามาอีกมาก ซึ่ง Backstrom ให้ข้อมูลว่ามีปัจจัยที่ถูกนำมาคำนวณมากถึง 100,000 ชนิดเลยทีเดียว

อัลกอริทึมใหม่ให้ความสำคัญกับข้อมูลอื่นๆ ดังนี้

  • Affinity มีความละเอียดมากขึ้น แบ่งหมวดหมู่และน้ำหนักที่ใช้คำนวณ รวมถึงคิดความสัมพันธ์ของผู้ใช้ทั้งระบบต่อเนื้อหานั้นๆ (เช่น จำนวนไลค์ของทุกคนต่อโพสต์) แทนที่จะคิดจากความสัมพันธ์ของผู้ใช้เพียงคนเดียวต่อเนื้อหานั้นๆ ด้วย
  • การตั้งค่าของผู้ใช้ต่อเพื่อนหรือเพจ เช่น ตั้งค่าเพื่อนเป็น close friend หรือ acquaintance จะมีน้ำหนักที่ต่างกัน ส่วนกรณีของเพจ ถ้าเลือกเป็น Get notifications หรือ Receive updates ก็จะมีน้ำหนักมากขึ้น
  • Post Types หรือชนิดของเนื้อหา ขึ้นกับตัวผู้ใช้คนนั้นๆ ว่ามีพฤติกรรมชอบดูเนื้อหาแบบไหน เช่น ถ้าชอบดูเนื้อหาที่เป็นรูปภาพ ก็จะมีโอกาสเห็นเนื้อหาแบบรูปภาพมากขึ้น, ชอบกดลิงก์ในเนื้อหา ก็มีโอกาสเห็นเนื้อหาที่มีลิงก์มากขึ้น
  • การกด Hide Post หรือ Spam Reporting ของผู้ใช้ก็มีผลต่อคะแนนของโพสต์นั้นๆ ในการแสดงผลต่อผู้ใช้คนอื่นๆ แต่การคิดคะแนนก็ละเอียดอ่อนถึงระดับมีปัจจัยเรื่องเวลาในการกด hide/spam มาคำนวณด้วย
  • การคลิกดูโฆษณาหรือการกดดู Timeline ของผู้ใช้คนอื่น ก็มีผลต่อการแสดงเนื้อหาของเพจหรือผู้ใช้คนนั้นๆ มากขึ้น
  • ชนิดของอุปกรณ์ที่ใช้งาน-ความเร็วของเครือข่าย มีผลต่อการแสดงเนื้อหาบางประเภท เช่น ถ้าดูบนมือถือที่การเชื่อมต่อเน็ตช้าๆ ก็อาจไม่เห็นเนื้อหาบางอย่างที่ต้องโหลดมากๆ
  • Story Bumping & Last Actor – อ่านในข่าวเก่า

Backstrom บอกว่าอัลกอริทึมใหม่ของ News Feed ซับซ้อนมากขึ้น แต่ก็ขอให้เจ้าของเพจยึดถือแนวทางเดิมคือ สร้างเนื้อหาที่หลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน ที่จะให้คนกดแชร์ กดไลค์ คลิก หรือคอมเมนต์นั่นเอง

ที่มา – blognone Marketing Land

Leave a Reply