Facebook Card บัตรของขวัญ จาก Facebook

facebook-appFacebook ได้เปิดตัว บัตรของขวัญ ที่เรียกว่า  “Facebook Card” จะต่างจากระบบบัตรของขวัญทั่วไปเล็กน้อย คือ เราต้องเข้าไปซื้อ “เครดิตของขวัญ” บน Facebook ให้กับเพื่อนตามต้องการ โดยเราจะต้องเป็นฝ่ายจ่ายเงินด้วยวิธี ปกติ ในฝั่งของเรื่องราจะได้รับ Facebook Card ทางไปรษณีย์ จากนั้นค่อยนำบัตร นั้น ไปแลกกับของขวัญในมูลค่าที่กำหนดกับร้านค้าที่ร่วมรายการ  ในกรณีที่เพี่อนเรารับบัตร Facebook Card มาแล้ว ถ้าเขาได้รับ “เครดิตของขวัญ” เพิ่มเติม ก็สามารถใช้บัตรเดิมได้เลยโดยบัตรหนึ่งใบสามารถสะสมเครดิตได้หลายร้านค้าหลายแห่งพร้อมกัีน แต่ ก็ยังใช้ได้แค่ สหรัฐเท่านั้น ครับ

ที่มา – Facebook Newsroom