FCC เตรียมกวาดล้างเครื่องเร่งสัญญาณโทรศัพท์ทั่วสหรัฐฯ บังคับต้องลงทะเบียนทุกเครื่อง

FCCFCC ออกข้อบังคับใหม่สำหรับการใช้เครื่องเร่งสัญญาณโทรศัพท์ (signal booster) บังคับให้เครื่องเร่งสัญญาณโทรศัพท์เหล่านี้ต้องได้รับการตรวจสอบจากผู้ถือ ใบอนุญาตคลื่นความถี่ (ในที่นี้คือผู้ให้บริการโทรศัพท์) และผู้ใช้ทุกคนต้องลงทะเบียนเครื่องเร่งสัญญาณเหล่านี้ก่อนจึงสามารถใช้งาน ได้

เบื้องหลังประกาศนี้เพราะเครื่องเร่งสัญญาณเหล่านี้บางเครื่องมีคุณภาพ ต่ำจนกลายเป็นตัวรบกวนเครือข่าย ในแง่ของปัญหาคงคล้ายกับปัญหาในบ้านเราที่เคยมีกรณีเครื่องอ่านบัตร RFID ที่กำลังส่งแรงจนเกินไป ทำให้รบกวนคลื่นโทรศัพท์มือถือ

กรณีการเข้ามาจัดการอุปกรณ์ที่ใช้ความถี่เหล่านี้ไม่ใช่ครั้งแรก ก่อนหน้านี้ FCC เคยประกาศกวาดล้างเครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์มือถือ (mobile jammer) ในรูปแบบเดียวกันในช่วงเดือนตุลาคมปีที่แล้ว โดยเตือนผู้ใช้และผู้ขายทุกคนว่าการใช้งานและขายอุปกรณ์เหล่านี้มีโทษอาญา ตามกฎหมาย

ที่มา – FCC

Leave a Reply