Google Translate สำหรับ Android เพิ่มการป้อนคำด้วยภาพถ่ายหลายภาษา, รองรับการเขียนภาษาฮินดูและไทย

Google Translate

Google Translate สำหรับอุปกรณ์ Android เพิ่มจำนวนภาษาที่รองรับการป้อนคำศัพท์ด้วยภาพถ่ายอีก 4 ภาษา พร้อมทั้งเพิ่มระบบการป้อนคำศัพท์ด้วยการเขียนภาษาฮินดูและภาษาไทยเข้ามา แล้ว

ในส่วนของฟีเจอร์การป้อนคำศัพท์ด้วยภาพถ่าย ซึ่งอาศัยเทคนิคการสแกนภาพถ่ายและการทำ OCR นั้น ล่าสุด Google ได้รองรับภาษาใหม่ที่ใช้ฟีเจอร์นี้ได้อีก 4 ภาษาคือ ภาษาแอฟริกัน, ภาษากรีก, ภาษาฮิบรู และภาษาเซอร์เบียน ทำให้ในตอนนี้มี 34 ภาษาที่ใช้ฟีเจอร์นี้ได้

ส่วนฟีเจอร์การป้อนคำศัพท์ด้วยการเขียน ก็มีการเพิ่มภาษาฮินดูและภาษาไทยเข้ามาแล้ว ทำให้การค้นหาคำแปลของคำไทยในภาษาอื่นๆ ทำได้สะดวกยิ่งขึ้น และทำให้ขณะนี้ Google Translate รองรับการป้อนคำด้วยการเขียนแล้วทั้งหมด 48 ภาษา

ที่มา – Blognone +Google

Leave a Reply