HP กล่าวเดลล์กำลังจะมุ่งไปในเส้นทางที่ยาก และทอดทิ้งลูกค้าเอาไว้กลางทาง

hpHP ได้ออกมาแถลงหลังจาก Dell ประกาศซื้อหุ้นคืนเพื่ออกกตลาดหุ้นว่า Dell กำลังจะเดินเข้าสู่ตลาดที่ยากลำบากมาก และจะทำให้ บริษัทต้องอยู่ในช่วงเวลาของความไม่แน่นอนยาวนานมากขึ้น ซึ่งสุดท้ายแล้วก็ส่งผลเสียต่อลูกค้าของเดลล์เองใน แถลงการณ์นี้ยังระบุว่า ปัญหาของเดลล์จากนี้คือดีลนี้ทำให้บริษัทมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นมามาก ส่งผลให้การลงทุนกับโครงการใหม่ทำได้อย่างจำกัด การซื้อหุ้นคืนนี้จึงเหมือนการเลือกทิ้งลูกค้าปัจจุบันไว้กลางทาง ตลอดจนทิ้งนวัตกรรมของบริษัทไปอีกด้วย ซึ่ง HP เชื่อว่าลูกค้าปัจจุบันของเดลล์จะมองหาทางเลือกที่แตกต่าง และ HP ก็พร้อมเต็มที่สำหรับโอกาสอันดีนี้

 

 

ที่มา: HP ผ่าน Marketwire

One thought on “HP กล่าวเดลล์กำลังจะมุ่งไปในเส้นทางที่ยาก และทอดทิ้งลูกค้าเอาไว้กลางทาง

Leave a Reply