Instagram ประกาศห้ามนักพัฒนาภายนอกใช้ชือที่มีคำว่า “Insta” และ “Gram”

Instagram

Instagram ประกาศกฎการใช้แบรนด์ใหม่ ใจความสำคัญคือการจำกัดการทำให้โลโก้ของแอพพลิเคชั่นดูเหมือนหรือคล้าย Instagram โดยเฉพาะการใช้คำว่า “Insta” และคำว่า “Gram” ในชื่อแอพพลิเคชั่น

ข้อตกลงการใช้แบรนด์ Instagram ก่อนหน้านี้ระบุห้ามใช้ชื่อแบรนด์ Instagram หรือคำว่า IG ในชื่อสินค้า แต่อนุญาตไว้เฉพาะว่าให้ใช้คำว่า “Insta” หรือ “Gram” แยกกันได้ การเปลี่ยนข้อตกลงการใช้งานครั้งนี้จึงกลายเป็นการกลับหลังทันที

แอพพลิเคชั่นจำนวนมากที่เชื่อมต่อกับ Instagram อยู่ตั้งชื่อตามที่ Instagram อนุญาตไว้ก่อนหน้านี้ การเปลี่ยนเงื่อนไขเช่นนี้คงทำให้แอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวกับ Instagram ต้องเปลี่ยนชื่อกันขนานใหญ่

ที่มา -Blognone  TechCrunch

Leave a Reply