Instagram มีผู้ใช้งานเป็นประจำเกิน 100 ล้านบัญชีแล้ว

intragramlogo16-1-2556Instagram ประกาศความสำเร็จวันนี้ว่ามีผู้ใช้งานเป็นประจำเกิน 100 ล้านคนแล้ว ซึ่งนับจากเปิดตัวก็เป็นเวลา 2 ปีครึ่ง หากเทียบกับ Twitter ที่ใช้เวลากว่า 6 ปี จึงมีผู้ใช้ 200 ล้านบัญชีก็นับได้ว่า Instagram เติบโตเร็วมากกว่าซีอีโอ Kevin Systrom กล่าวว่านี่อาจเป็นความสำเร็จของบริษัท แต่อีกด้านมันคือความสำเร็จของเครือข่ายผู้ใช้ Instagram เองด้วย ซึ่งจะเห็นว่าตอนนี้ผู้ใช้งาน Instagram ต่างถ่ายทอดเหตุการณ์ปัจจุบันต่างๆ ทั่วทุกมุมโลกผ่านภาพถ่าย

ที่มา: All Things D

Leave a Reply