Khronos Group เปิดตัว OpenGL 4.5, กำลังทำงานกับ Graphics API ตัวใหม่

OpenGL

ในงาน SIGGRAPH 2014 ทาง Khronos Group ได้เปิดตัว OpenGL 4.5 โดยเป็นการปรับปรุงเล็ก ๆ น้อย ๆ

โดยการนำเอาส่วนขยายที่ได้รับการรับรองจาก Architecture Review Board (ARB) เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดหลักของ API เหมือนกับเวอร์ชั่นย่อยที่ผ่านมา

สำหรับฟีเจอร์ใหม่ของข้อกำหนด OpenGL 4.5 นั้นก็มีดังต่อไปนี้

  • Direct State Access (DSA) (GL_ARB_direct_state_access) – ความสามารถในการเข้าถึงเพื่อร้องขอข้อมูลและแก้ไขวัตถุต่าง ๆ ได้โดยที่ไม่ต้องผูกเข้ากับ context ก่อน
  • Flush Control (GL_KHR_context_flush_control)- ความสามารถในการเลือกที่จะ flush คำสั่งปัจจุบันที่ยังค้างอยู่ใน context หรือเลือกที่จะยังคงเก็บเอาไว้เวลาที่จะทำการเปลี่ยน context ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับแอพพลิเคชันแบบหลายเธรด
  • Robustness (GL_KHR_robustness) – เป็นฟีเจอร์ที่ช่วยเสริมความปลอดภัยหลายด้าน รวมทั้งการป้องกันผลกระทบกับแอพพลิเคชันที่เกิดขึ้นจากการที่ context ถูกรีเซ็ต และเพิ่ม API ใหม่ที่มีการระบุขนาดของบัฟเฟอร์สำหรับบาง API ที่ไม่มีการระบุไว้ เพื่อลดโอกาสการเกิด buffer overflow
  • OpenGL ES 3.1 API and shader compatibility (GL_ARB_ES3_1_compatibility ) – รองรับชุดคำสั่งของ OpenGL ES 3.1 และ GLSL 3.1
  • DX11 emulation features – จำลองฟีเจอร์บางส่วนของ DirectX 11 เพื่อความสะดวกในการพอร์ตแอพพลิเคชันไปยัง OpenGL

นอกเหนือไปจาก OpenGL 4.5 แล้ว ทาง Khronos Group ได้ประกาศขอความร่วมมือในการเริ่มกันพัฒนา OpenGL รุ่นถัดไป ซึ่งจะเป็น API ที่ถูกออกแบบใหม่หมดหัวจรดเท้า โดยมีทิศทางหลัก ๆ ดังนี้

  • การควบคุม GPU และ CPU จากแอพลิเคชั่นโดยตรงทั้งเพื่อประสิทธิภาพและความสามารถในการคาดเดา
  • การรองรับแอพพลิเคชันแบบหลายเธรดที่มากับโอเวอร์เฮดที่ต่ำมาก
  • intermediate language ของโปรแกรม shader

API ตัวใหม่นี้กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนา ซึ่งผู้ที่สนใจอยากมีส่วนร่วมสามารถสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ Khronos Group เพื่อสิทธิในการเสนอและการโหวต

ที่มา: Khronos Group    blognone.com